Ramy dla systemów teleinformatycznych w Administracji Publicznej – webinarium

Ramy dla systemów teleinformatycznych w Administracji Publicznej, czyli minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. Dla kogo? Jak spełnić wymagania?

W dniu 16 grudnia 2011 Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram interoperacyjności. Celem tego dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.

W Polsce aktem, który regulować ma kwestie ramy interoperacyjności jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Webinarium:

Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności

Czwartek 18 lipca

godz. 13.00

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z:

 • minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji spełniając wymagania normy ISO/IEC 27001,
 • zarządzania usługami informatycznymi spełniając wymagania normy ISO/IEC 20000,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ciągłością działania.
 • Ochrona Danych Osobowych.
 • Wtorek 27 sierpnia

godz. 13.00

Webinarium:

Wprowadzenie do Krajowych Ram Interoperacyjności

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z:

 • minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji spełniając wymagania normy ISO/IEC 27001,
 • zarządzania usługami informatycznymi spełniając wymagania normy ISO/IEC 20000,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie ciągłością działania.
 • Ochrona Danych Osobowych.