PWPW SA PBSG Risk Manager

PBSG  i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. podpisała umowę na zakup, wdrożenie oraz szkolenia w zakresie oprogramowania Risk Manager

Zawarta umowa oprócz zakupu i wdrożenia licencji oprogramowania Risk Manager objęła przygotowanie konfiguracji oprogramowania na zgodność z przyjętą w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. metodyką zarządzania ryzykiem wraz ze szkoleniami powdrożeniowymi.

Wdrożenie oprogramowania Risk Manager w PWPW SA należy do jednych z największych i umożliwia jednoczesną pracę ponad 2000 tysiącom użytkowników. Oprogramowanie Risk Manager oprócz zasadniej funkcjonalności pozwalającej na analizę ryzyka operacyjnego będzie wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem w ramach wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001.

Tym samym PWPW SA dołączyła do grona klientów wykorzystujących oprogramowanie Risk Manger wśród których znajdują się: Invest Bank, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Kraków, Urząd Miasta Wrocław, Starostwo Powiatowe Gorzów Wielkopolski, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Lublina, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. to firma działająca z ponad 90-letnią tradycją na rynku producentów papierów wartościowych. Odbiorcom oferowane są nowoczesne, dobrze zabezpieczone produkty i usługi o wysokiej jakości. Należą do nich m.in.: banknoty, papiery wartościowe, dokumenty, znaki akcyzy i znaczki pocztowe, jak również karty plastikowe oraz usługi elektroniczne.