Proponowane szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zakupy informatyczne w organizacji, menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi (np. PN-EN ISO 9001:2015) audytorów komórek audytu wewnętrznego, chcących zdobyć umiejętności praktycznego nadzorowania rozwiązań w zakresie współpracy z dostawcami, konsultantów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i/lub warsztatu).

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy poznają elementy systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w kontekście współpracy z dostawcami, w tym technologii IT. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną organizacja i dobre praktyki w zakresie współpracy z dostawcami, a także elementy związane z zarządzaniem współpracą zaczynając od wyboru dostawcy, kończąc na umowach utrzymaniowych. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwolą jego uczestnikom określić potrzeby własne w zakresie wymagań odnośnie dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną przykłady rozwiązań problemów w zakresie współpracy z dostawcami.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą następujące tematy:

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem.

 • Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2014 a umowy z dostawcami.

 • Podejmowanie decyzji o outsourcingu lub nabyciu produktów zewnętrznych.

 • Definiowanie wymagań wobec dostawców IT.

 • Dobór i weryfikacja wiarygodności dostawców IT.

 • Sprawdzenia dokumentów handlowych, rejestrowych, sądowych itp.

 • Zabezpieczenia w kontraktach.

 • Monitorowanie procesów związanych z ochroną informacji u dostawców.

 • Umowy utrzymaniowe – zasady, praktyka.

 • Analiza przypadków.

 • Ćwiczenia i dyskusja.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBS