Warsztaty skierowane są do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości działania, pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie terminowości i dostępności usług, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za ciągłość funkcjonowania obszarów organizacji, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialni za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, osób odpowiedzialne za strategię organizacji, osób biorących udział w projekcie wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.

Czas trwania:

2 dni ( warsztaty zawierają elementy wykładu).

Nabywane umiejętności:

Uczestnicy warsztatów zostaną postawieni w sytuacji konieczności opanowania, jak i wyjścia z sytuacji kryzysowej oraz przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Podczas warsztatów będzie także rozważany potencjał sytuacji kryzysowych. Nacisk zostanie także położony na planowanie ciągłości działania procesów celem podtrzymania ich funkcjonowania w czasie sytuacji kryzysowej oraz planowanie awaryjno-odtworzeniowym zmierzającym do odtworzenia infrastruktury krytycznej i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego obszaru.

Tematy warsztatów:

 • Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy:

 • Opanowanie i wyjście z sytuacji kryzysowej.

 • Przygotowanie się na wystąpienie sytuacji kryzysowej.

 • Potencjał sytuacji kryzysowej.

Planowanie ciągłości działania procesów.

 • Planowanie awaryjne.

 • Warsztaty oparte będą o najlepsze praktyki przedstawione w normie ISO 22301, doświadczenie naszych konsultantów oraz przygotowany specjalnie na użytek warsztatów scenariusz.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG