Informacja o usłudze

Zarządzanie sytuacją kryzysową (Crisis Management, CM) dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą zostać oparte na podstawie analiz ryzyka w organizacji lub analizy doświadczeń innych organizacji (rynku) mogą w przyszłości zapobiec lub ograniczyć skutki takich wydarzeń.

W praktyce zarządzanie sytuacją kryzysową opiera się na planowaniu ciągłości działania procesów celem podtrzymania ich funkcjonowania w czasie sytuacji kryzysowej oraz planowaniu awaryjno-odtworzeniowym zmierzającym do odtworzenia infrastruktury krytycznej i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego obszaru. Do podstawowych obszarów, które należy określić w zarządzaniu sytuacją kryzysową należą:

 • Typ i rodzaj kryzysu;

 • Udziałowcy kryzysu;

 • Scenariusze walki z kryzysem.

Zarządzanie sytuacją kryzysową ma też na celu zapewnienie efektywnej koordynacji i integracji działań poszczególnych elementów systemu, do których należą:

 • działania zarządu (np.: powołanie zespołu kryzysowego, wdrożenie planu antykryzysowego);

 • działania operacyjne (np.: ocena sytuacji, utworzenie procedur);

 • działania komunikacyjne (np.: sposoby komunikacji z mediami, inwestorami itp.).

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

Zakres usługi

 • Zakres usług:

  – identyfikacja potencjalnych obszarów kryzysu w organizacji;

  – analiza gotowości organizacji do sytuacji kryzysowej;

  – identyfikacja potencjalnych incydentów kryzysu;

  – analiza zagrożeń wewnętrznych.

 • doradztwo i opracowywanie scenariuszy i planów antykryzysowych:

  – opracowanie scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowych;

  – opracowanie procesu i odpowiedzialności dla sytuacji kryzysowej;

  – opracowanie planu wychodzenia z kryzysu;

  – opracowanie procedur i instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych;

  – przygotowanie i szkolenie stacjonarne członków sztabu kryzysowego;

  – przygotowanie i szkolenie e-learningowe pracowników.

 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych:

  – ocena zdarzenia kryzysowego;

  – opracowanie planu postępowania w sytuacji kryzysowej;

  – nadzór nad realizacji planu postępowania w sytuacji kryzysowej;

  – udział w koordynacji prac sztabu antykryzysowego;

  – opracowanie rekomendacji i raportu pokryzysowego.

Napisz do nas

Adres email (wymagane)


Treść wiadomości

*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową PBSG S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod z obrazka