Informacja o usłudze

Zarządzanie sytuacją kryzysową (Crisis Management, CM) dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, które mogą zostać oparte na podstawie analiz ryzyka w organizacji lub analizy doświadczeń innych organizacji (rynku) mogą w przyszłości zapobiec lub ograniczyć skutki takich wydarzeń.

W praktyce zarządzanie sytuacją kryzysową opiera się na planowaniu ciągłości działania procesów celem podtrzymania ich funkcjonowania w czasie sytuacji kryzysowej oraz planowaniu awaryjno-odtworzeniowym zmierzającym do odtworzenia infrastruktury krytycznej i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego obszaru. Do podstawowych obszarów, które należy określić w zarządzaniu sytuacją kryzysową należą:

 • Typ i rodzaj kryzysu

 • Udziałowcy kryzysu

 • Scenariusze walki z kryzysem.

Zarządzanie sytuacją kryzysową ma też na celu zapewnienie efektywnej koordynacji i integracji działań poszczególnych elementów systemu do których należą:

 • działania zarządu (np.: powołanie zespołu kryzysowego, wdrożenie planu antykryzysowego)

 • działania operacyjne (np.: ocena sytuacji, utworzenie procedur)

 • działania komunikacyjne (np.: sposoby komunikacji z mediami, inwestorami itp.).

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

Zakres usługi

 • Zakres usług:

  – identyfikacja potencjalnych obszarów kryzysu w organizacji:

  – analiza gotowości organizacji do sytuacji kryzysowej

  – identyfikacja potencjalnych incydentów kryzysu

  – analiza zagrożeń wewnętrznych

 • doradztwo i opracowywanie scenariuszy i planów antykryzysowych:

  – opracowanie scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowych

  – opracowanie procesu i odpowiedzialności dla sytuacji kryzysowej

  – opracowanie planu wychodzenia z kryzysu

  – opracowanie procedur i instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych

  – przygotowanie i szkolenie stacjonarne członków sztabu kryzysowego

  – przygotowanie i szkolenie e-learningowe pracowników

 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych:

  – ocena zdarzenia kryzysowego

  – opracowanie planu postępowania w sytuacji kryzysowej

  – nadzór nad realizacji planu postępowania w sytuacji kryzysowej

  – udział w koordynacji prac sztabu antykryzysowego

  – opracowanie rekomendacji i raportu pokryzysowego.

Napisz do nas

Adres email (wymagane)


Treść wiadomości

*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową PBSG S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod z obrazka


Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń:

Kliknij obrazek oby przejść do działu Szkolenia.

Webinaria

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne webinaria na życzenie.

Kliknij obrazek oby przejść do działu Webinaria.