Informacja o usłudze

Dzięki naszej usłudze wspieramy organizacje w przyjęciu optymalnego podejścia do efektywnego i skutecznego zapobiegania wystąpieniu strat w wyniku nadużyć oraz nieetycznych zachowań.

Podczas czynności doradczych i analitycznych wykorzystujemy zaawansowane techniki pozyskiwania danych i sposoby ich analizy. Doradzamy w zakresie wdrożenia mechanizmów ciągłego monitorowania i audytu danych w organizacji, które będą zaprojektowane w celu  wykrywania nieprawidłowych transakcji.

Prawidłowo zaprojektowany plan zarządzania ryzykiem nadużyć i optymalnie wdrożony w organizacji, stanowi kluczowy czynnik zapobiegania potencjalnym nadużyciom.

Zakres usługi

 • identyfikacja ryzyk nadużyć występujących w organizacji,

 • przygotowanie dokumentacji istniejących mechanizmów kontrolnych oraz ocenę ich adekwatności w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk,

 • doradztwo w projektowaniu mechanizmów kontrolnych, polityk i procedur oraz asysta w ich wdrażaniu,

 • opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom:

  – identyfikacja ryzyk wystąpienia nieprawidłowości i przestępstw gospodarczych,

  – identyfikacja słabych punktów środowiska etycznego i kultury organizacyjnej organizacji,

  – opracowanie kodeksów postępowania, wdrażanie programów oceny etyki postępowania,

  – prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość zasad etycznego postępowania i zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom gospodarczym,

  • prowadzenie przeglądów i analiz w celu wykrycie nadużyć,

  • identyfikację możliwości ograniczenia kosztów w organizacji lub znalezienia oszczędności.

W warunkach gospodarczych świadomość związana z występowaniem nadużyć
w przedsiębiorstwach jest niewystarczająca. Coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje odpowiedzi na pytania jak uniknąć sytuacji ryzykownych, jak chronić instytucję przed nadużyciami, jak sobie radzić w sytuacji wystąpienia nadużycia?

Problem nadużyć może wystąpić w niemal u każdego, dlatego też bardzo ważne staje się wdrożenie skutecznego zarządzania ryzykiem nadużyć.

Jako firma doradcza od ponad 9 lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w tworzenie i monitorowanie programów i inicjatyw optymalizacji procesów biznesowych organizacji, zwłaszcza programów antykorupcyjnych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w praktycznym opracowaniu i  ocenie systemów zarządzania nasze podejście analityczno- audytowe gwarantuje, że proponowane rozwiązania  systemowe będą adekwatne do potrzeb i problemów organizacji , a przede wszystkim zapewnią realizację postawionych przed nim celów.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem ryzykiem korupcji i nadużyć, od szkoleń po doradztwo, audyty i ekspertyzy. Pracujemy zawsze w oparciu o najlepsze uznane praktyki: BS 10500, SPZK (System przeciwdziałania zagrożeniom Korupcyjnym, SOX, COSO II, ISO 31000.

Nasi specjaliści w zakresie ryzyk nadużyć działają w obszarze zarówno organizacyjnym jak i technologicznym (IT).

ryzyka naduzyc

Ryzyko nadużyć

Samoocena ryzyka nadużyć w projektach UE

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń:

Kliknij obrazek oby przejść do działu Szkolenia.

Webinaria

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne webinaria na życzenie.

Kliknij obrazek oby przejść do działu Webinaria.