Informacja o usłudze

W celu prawidłowego wdrożenia systemu IT organizacje w większości przypadków zlecają prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektu i nadzorowaniem realizacji podpisanej umowy niezależnej firmie zewnętrznej.

W efekcie, bez konieczności angażowania własnych pracowników oraz przy minimalnych kosztach (brak konieczności przeprowadzenia kosztownych szkoleń), klienci otrzymują niezależne spojrzenie na pracę firmy wdrożeniowej.

Dodatkowo, konsultanci firmy doradczej nadzorują i weryfikują nie tylko wypełnienie zapisów umowy, ale także pomagają Klientowi w podejmowaniu właściwych decyzji już podczas samego procesu wdrożenia – dzięki czemu zwiększane jest prawdopodobieństwo zakończenia projektu w zakładanym czasie i budżecie. Takie podejście zapewnia bieżący nadzór nad poprawnością wdrożenia, realizacją założeń budżetowych i pragmatyczną koordynację z innymi projektami powiązanymi z obszarem wdrożenia rozwiązań IT.

Zakres usługi

  • Prowadzenie nadzoru nad zakresem organizacyjnym projektu,

  • Prowadzenie nadzoru nad zakresem funkcjonalnym,

  • Prowadzenie nadzoru nad harmonogram prac,

  • Monitorowanie i nadzór nad budżetem,

  • Pomoc w precyzyjnych zdefiniowaniu oczekiwań i potrzeb klienta,

  • Nadzór i weryfikacja metodyki prowadzenia projektu,

  • Nadzór nad podziałem i realizacją prac,

  • Weryfikacja odpowiedzialności,

  • Koordynacja projektu wdrożenia IT w ramach projektów powiązanych,

  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi i technicznymi.

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]