Informacja o usłudze

Business Process Modeling Notation (BPMN) jest graficzną notacją służącą do opisywania procesów biznesowych, opracowany przez organizację Object Management Group.

Zaletami tej notacji jest jednoznaczność oraz możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży i organizacji. Za pomocą BPMN jest możliwe zarówno opisywanie procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak również produkcyjnej, dzięki temu jest metodą niezależną i uniwersalną.

W ostatnich czasach coraz częściej zdarza się, że procesy biznesowe są wynoszone na zewnątrz organizacji, gdzie stają się fragmentami procesów tamtych organizacji. Ze względu na to powstała potrzeba pokazania relacji między niezależnymi procesami. W sytuacji gdy w różnych organizacjach wykorzystałoby się do opisu procesów różne narzędzia, mogłoby to znacznie zwiększyć ryzyko nieporozumień pomiędzy nimi. Przed stworzeniem notacji BPMN nie powstał żaden standard opisujący relacje pomiędzy procesami przechodzącymi pomiędzy różnymi uczestnikami. W ze względu na potrzeby został stworzony BPMN – bezpłatny standard do opisu procesów i relacji pomiędzy nimi. Po tym przełomowym momencie przestało być istotne za pomocą, którego narzędzia tworzone są modele procesów – nacisk został przełożony na to, aby opis był zrozumiały dla wszystkich uczestników bez znaczenia na zastosowane narzędzia.

Dzięki modelowaniu procesów możliwe jest poprawienie efektywności pracy przez ustandaryzowanie procesów, podniesienie ich jakości, skrócenie czasu przebiegu, znalezieniu błędów i wąskich gardeł oraz uzyskanie możliwości oszacowania kosztów tych procesów. Natomiast symulacja pozwali oszacować efekt wdrożenia poszczególnych zmian, co pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji biznesowych. Zmiany w procesach są często długotrwałe i uciążliwe dla pracowników, więc właściwa ocena związanego z nimi ryzyka jest dla firmy niezwykle istotna.

Zakres usługi

  • Wstępną identyfikacja i zdefiniowanie procesów,

  • Klasyfikację procesów oraz powiązania między procesami,

  • Budowę modeli procesów biznesowych w notacji BPMN 2.0

  • Zbudowanie ogólnej mapy organizacji,

  • Budowę szczegółowych map procesów organizacji,

  • Zdefiniowanie odpowiedzialności za procesy – ustalenie w organizacji ról tzw. właścicieli procesów,

  • Ustalenie miar pozwalających na monitorowanie efektywności procesu,

  • Wybór modeli do dalszej analizy,

  • Budowa modelu symulacyjnego procesów biznesowych,

  • Projektowanie zmian działania organizacji w środowisku symulacyjnym przed ich wprowadzeniem w życie.

W celu ograniczenia konfliktów, powstających na stykach różnych służb funkcjonalnych, niezbędne jest postrzeganie organizacji przez pryzmat zachodzących w niej procesów. Powoduje to powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie.
W wyniku takiego spojrzenia zarządzający wykracza poza funkcjonalny układ struktur, uzyskując możliwość weryfikacji skuteczności wielu, powiązanych ze sobą działań organizacji i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia, to takie budowanie sekwencji i powiązań procesów, aby w sposób maksymalny przyczyniały się one do realizacji celu, którym dla organizacji komercyjnej jest zarabianie pieniędzy, a dla jednostki administracji publicznej skuteczne i efektywna realizacja zadań.

Cel ten określa kierunek polaryzacji procesów w w organizacji tak, aby były one skierowane na klienta i jego satysfakcję, gdyż właśnie poprzez zadowolonych klientów firma zarabia, a jednostka publiczna realizuje swoje zadania.

procesy_ulotka_1_page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]