Informacja o usłudze

Napięte terminy realizacji dostaw, usługi dostępne 24 godziny na dobę, nieprzerwana realizacja zamówień, zawsze działający telefon – tak wygląda obecna rzeczywistość. Coraz trudniej znaleźć organizację, która nie poddałaby się tendencji do konkurowania na rynku. Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej i budowania silnej marki jest zdolność do zapewnienia ciągłości funkcjonowania niezależnie od zachodzących zdarzeń.

Tym właśnie wszystkim, którym zależy na zbudowaniu organizacji odpornej w przyjętym i znanym zakresie na ryzyka utraty zdolności funkcjonowania przychodzi z pomocą BCM oraz standard BS 25999 (ISO/PAS 56). Podejście umożliwiające zmodyfikowanie sposobu zarządzania organizacją uwzględniając krytyczność procesów jak i wymagania klientów w odniesieniu do niezawodności.

Osiągnięcie zadowalających efektów jest możliwe poprzez odpowiednie określenie parametrów procesów krytycznych, oszacowanie konsekwencji i zbudowanie polityki niezawodności. To wszystko przekłada się na plany ciągłości działania procesów krytycznych (BCP), a te na szczegółowe plany awaryjne (DRP) dla poszczególnych obszarów. Odpowiednie nadzorowanie zabezpieczeń oraz środków postępowania w przypadku wystąpienia incydentu daje kierownictwo większą pewność co do minimalizacji skutków i zachowania wizerunku marki wiarygodnej.

Ciągłość Działania Systemów Informatycznych – czytaj więcej.

Zakres usługi

 • Analiza procesów, określenie parametrów ciągłości i wyznaczanie krytyczności;

 • Zdefiniowanie i analiza scenariuszy wydarzeń i określanie konsekwencji;

 • Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz pomoc w ocenie;

 • Wybór rozwiązań zapewniających utrzymanie parametrów ciągłości procesów;

 • Opracowanie planów ciągłości dla procesów krytycznych (BCP);

 • Przygotowanie planów awaryjnych dla wybranych obszarów (DRP);

 • Organizacja i trening zespołów zarządzania kryzysowego;

 • Przeprowadzenie warsztatów w zakresie stosowania planów awaryjnych;

 • Ocena funkcjonujących mechanizmów zapewniających ciągłość działania;

 • Przegląd i testy planów awaryjnych;

 • Integracja wymagań ISO (ISO/PAS 56) z systemem zarządzania;

 • Weryfikacja kompletności i adekwatności procedur organizacyjnych pod kątem zachowania ciągłości działania;

 • Ocena adekwatności rozwiązań zapewniających ciągłość z przyjętą polityką;

 • Badanie zgodności ze standardem BS 25999 (ISO/PAS 56).

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

90" PBSG - Case study: wdrożenie BCM w Wiodącym Towarzystwie Ubezpieczeń

90" PBSG - Case study: wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w Twoja SKOK

Projekt opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301. Przygotowanie Poczty Polskiej do certyfikacji na zgodność z ISO 22301.

Poczta Polska SA

czytaj więcej

Audyt zarządzania kryzysowego w spółkach Grupy EDF w Polsce czyli badanie skuteczności wdrożenia planu zarządzania kryzysowego, niezależnie od tego, czy kryzys ma postać wypadku w miejscu pracy, ataku medialnego czy katastrofy naturalnej.

Grupa EDF

czytaj więcej

Opracowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o standardy BS 25999, PN-ISO/IEC 20000, PN-ISO/IEC 27001

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

czytaj więcej

Opracowanie i wdrożenie planów ciągłości działania

Flextronics International Poland

czytaj więcej

Lider sektora finansowego PKO Bank Polski SA – pierwszą w Polsce organizacją z certyfikatem w zakresie zarządzania ciągłością działania wg BS 25999-2:2007.

PKO Bank Polski

czytaj więcej

90" PBSG - Case study: wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w ENERGA Wytwarzanie S.A

Projekt  w zakresie opracowania planów ciągłości działania krytycznych usług, opracowania planów awaryjnych, scenariuszy testowania tych planów oraz testowanie tych planów

GDFSUEZ Energia Polska

czytaj więcej

Kompleksowe opracowanie i wdrożenie Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA

LW Bogdanka SA

czytaj więcej

PBSG zakończyło projekt testowania planów awaryjnych w ramach systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Banku Pocztowym.

Bank Pocztowy SA

czytaj więcej

Przygotowana przez PBSG firma itelligence rozpoczyna pierwszą w Polsce jednoczesną certyfikację ISO 27001, ISO 20000 oraz BS 25999.

itelligence

czytaj więcej

PBSG zakończyła projekt doradczy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrożenia zarządzania ciągłością działania Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 w oparciu o BS 25999

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

czytaj więcej

Efektem naszych usług jest to, że w przypadku gdy organizacja nie może kontynuować działalności w podstawowej lokalizacji będzie ją mogła wznowić w lokalizacji zapasowej w minimalnym niezbędnym zakresie, zapewniającym przetrwanie organizacji, do czasu powrotu do lokalizacji podstawowej, a jeśli to nie jest możliwe, w czasie niezbędnym do odbudowania i uruchomienia nowego ośrodka podstawowego.

Usługa obejmuje wszystkie etapy procesu zarządzania ciągłością działania:

 • Analiza ryzyka

 • Analiza procesów biznesowych

 • Identyfikacja kluczowych procesów

 • Utworzenie planów ciągłości działania

 • Wdrożenie PCD

 • Testy wdrożonych rozwiązań i procedur

 • Szkolenia

bcm_ulotka_2017

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]