Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie terminowości i dostępności usług, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za ciągłość funkcjonowania obszarów organizacji, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, osób odpowiedzialnych za strategię organizacji, osób pragnących zdobyć umiejętności budowy systemu zarządzania ciągłością działania, osób biorących udział w projekcie wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.

Czas trwania:

2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest zarządzanie ciągłością działania, na czym polega oraz jakie wynikają z niej korzyści. Omówione zostaną dobre praktyki zawarte w normie ISO 22301 oraz wymagania, jakie musi spełnić organizacja, aby pozytywnie przejść przez proces certyfikacji. Uczestnicy dowiedzą się jak określać parametry procesów krytycznych, przeprowadzać szacowanie konsekwencji, czy zbudować polityki niezawodności. W dalszej kolejności zostanie omówiona kwestia tworzenia planów ciągłości działania procesów krytycznych i planów awaryjnych dla poszczególnych obszarów. Nacisk zostanie również położony na nadzorowanie zabezpieczeń oraz środków postępowania w przypadku wystąpienia incydentu w celu minimalizacji skutków i zachowania wizerunku marki wiarygodnej.

Zarys programowy szkolenia:

 • W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą następujące tematy:

 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania.

 • Najlepsze praktyki przedstawione w standardzie ISO 22301.

 • Metody analizy konsekwencji, wybór procesów krytycznych.

 • Polityka i strategia zapewnienia odporności na przerwy.

 • Budowa planów ciągłości działania i planów awaryjnych.

 • Weryfikacja i testy opracowanych planów.

 • Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego.

 • Budowanie świadomości – stosowanie zasad w sytuacji kryzysowej.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG