Szkolenie skierowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi np. PN-EN ISO 9001:2015, audytorów komórek audytu wewnętrznego, chcących zdobyć wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (np. w oparciu o PN-ISO/IEC 27001:2014), konsultantów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu,warsztatu, prezentacji, ćwiczeń, praca w grupach, próbny egzamin, pytania i dyskusje)

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy poznają wybrane aspekty bezpieczeństwa informacji i ich roli w organizacji. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną trendy i standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji. W szczególności przedstawione zostaną sposoby oceny systemów zarządzania przez jednostki certyfikacyjne. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom zapoznać się z metodami diagnozy zagrożeń utraty informacji oraz elementami ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną sposoby organizacji projektów bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Zakres szkolenia

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Znaczenie informacji w biznesie i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

 • Podstawowe elementy bezpieczeństwa – polityka zarządzania informacją.

 • Trendy na świecie – ocena zgodności ze standardami w zakresie bezpieczeństwa.

 • Audyt zagrożeń utraty informacji.

 • Podstawy oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji.

 • Budowa strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 • Zasady wdrożenia kompleksowej strategii bezpieczeństwa w organizacji.

 • Przegląd standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 • Podstawy wdrażania norm w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG