Informacja o usłudze

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 swym zakresem obejmuje działania obejmujące:

1. Przygotowanie wykazu obiektów i systemów rozumianych, jako infrastruktura krytyczna

2. Analizę ryzyka

3. Przygotowanie wykazu zasobów do ochrony infrastruktury

4. Zdefiniowanie działań realizowanych w sytuacji zagrożenia

5. Zdefiniowanie działań odtwarzających infrastrukturę

6. Określenie kanałów komunikacji ze stronami trzecimi

7. Plan ochrony infrastruktury krytycznej obejmuje:

 • Wykaz obiektów i systemów infrastruktury krytycznej

 • Charakterystykę zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia

 • Charakterystykę zasobów możliwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej

 • Warianty działania w sytuacji zagrożeń lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej

 • Warianty odtwarzania infrastruktury krytycznej

 • Zasady współpracy administracji publicznej z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony, w tym zasady przekazywania informacji

 • Wskazanie terminów i trybu aktualizacji planu

8 . Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej obejmują:

 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej

 • Przygotowywanie i aktualizację planów ochrony infrastruktury krytycznej

 • Opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej

 • Zapewnienie możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej

 • Współpracę między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

Zakres usługi

 • opracowanie wykazu obiektów i systemów infrastruktury krytycznej

 • określenie charakterystyki zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia

 • określenie charakterystyki zasobów możliwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej

 • opracowania wariantów odtwarzania infrastruktury krytycznej

 • opracowanie zasad współpracy administracji publicznej z właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi infrastruktury krytycznej

 • opracowanie trybu aktualizacji planu

 • przygotowywanie i aktualizację planów ochrony infrastruktury krytycznej

 • opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.

Napisz do nas

Adres email (wymagane)


Treść wiadomości

*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową PBSG S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod z obrazka