Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w organizacji funkcję audytora wiodącego oraz audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001 oraz pełnomocników bezpieczeństwa informacji, pragnących zdobyć umiejętność planowania i organizowania audytów oraz doboru zespołów audytowych.

Czas trwania

2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z elementami wykładów).

Nabywane umiejętności

Część wykładowa szkolenia to przedstawienie zasad dotyczących skutecznego i efektywnego audytowania systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Przedstawione zostaną wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 w kontekście doskonalenia procesu audytowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak odpowiednio dobierać zespół audytowy oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry audytor. Podczas części warsztatowej uczestnicy szkolenia wezmą udział w szeregu ćwiczeń i zadań, mających na celu doskonalenia ich umiejętności audytowych.

Zakres szkolenia

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Audyt jako narzędzie doskonalenia,

 • Wymagania prawne – dobre praktyki w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji,

 • Planowanie zakresu audytu i pytań kontrolnych,

 • Techniki audytowania wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji,

 • Integracji procesu audytu w ramach różnych systemów zarządzania,

 • Działania poaudytowe,

 • Warsztat doskonalący,

 • Dyskusja.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG