Urząd Miejski Wrocławia usprawnił proces zarządzania usługami IT wdrażając PN-ISO/IEC 20000:2007

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Opracowanie wymaganych standardem (PN-ISO/IEC 20000-1:2007) dokumentów i wprowadzenie procesów niezbędnych do poprawy i utrzymania wymaganej jakości świadczonych przez Wydział Informatyki usług IT. Pracownicy zostali przeszkoleni, a wdrożony system zweryfikowany w odniesieniu do wymagań normy i przygotowany do audytu certyfikującego.

Co zrobiliśmy:

W ciągu roku od przeprowadzenia audytu wstępnego opracowano i wdrożono system zarządzania usługami informatycznymi, którego podstawowym celem było rozwiązanie istniejących problemów w tym obszarze oraz podniesienie jakości świadczonych usług dla klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

System pozwolił na szczegółowe określenie procesów, których zdefiniowanie i wdrożenie w organizacji poskutkowało kompleksowym uregulowaniem obszaru IT – począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych kończąc.

Wydział Informatyki zyskał rozwiązania, które pozwoliły na wzrost skuteczności oraz efektywności świadczonych przez niego usług, a także narzędzia do ich monitorowania. Wdrożony system pozwolił na określenie strategii zorientowanej na racjonalizację kierunków rozwoju IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego poprzez wyeliminowanie złych i niesprawdzonych praktyk biznesowych.

Korzyści:

Podczas aktualizacji katalogu usług, kierowano się potrzebami zarówno pracowników Urzędu, jak i mieszkańców, a także partnerów biznesowych. Pozwoliło to na spełnienie ich wymagań oraz oczekiwań. Zdefiniowanie mechanizmów zarządzania obszarem IT usprawniło komunikację pomiędzy Wydziałem, a jego Klientami. Są oni na bieżąco informowani o realizowanych zadaniach oraz projektach, które dotyczą użytkowanych przez nich systemów informatycznych.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007
  • analiza ekspercka
  • smart
  • burza mózgów
  • ankiety
  • doradztwo

Wybrane projekty