Informacja o usłudze

Firmy z roku na rok przykładają coraz większą wagę do aspektów zapewnienia jak największej dostępności oraz jakości funkcjonowania aplikacji. Szybkość otwierania się strony internetowej, dostępność kluczowej z punktu widzenia biznesu aplikacji, jest dla coraz większej ilości przedsiębiorstw kluczowym atrybutem funkcjonowania firmy.

W dużej części wpływa to również na wizerunek przedsiębiorstwa, przynosząc wymierne korzyści. W ramach procesu budowania aplikacji i serwisów internetowych przedsiębiorstwa przeprowadzają specjalistyczne testy wydajnościowe.

Konsultanci PBSG bazując na własnym doświadczeniu,wspomagają organizacje wykonując testy:

 • Ogólne testy wydajnościowe (Performance testing), mające na celu:

  – sprawdzenie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji;

  – sprawdzenie czasu trwania przejścia określonego procesu w aplikacji;

  – sprawdzenie aktualnego obciążenia elementów infrastruktury i środowiska IT.

 • Testy przeciążeniowe (Stresstesting):

  – w sposób kontrolowany przeciążenie działających usług, w celu sprawdzenia ich zachowania;

  – w sposób kontrolowany przeciążenie systemu, w celu sprawdzenia jego zachowania;

  – sprawdzenie konsekwencji utraty danych w przypadku przeciążenia systemu.

 • Testy obciążeniowe: (Load Testing):

  – wygenerowanie dodatkowego ruchu, symulującego zachowanie określonej ilości użytkowników w określonym przez klienta czasie;

  – sprawdzenie faktycznej ilości zapytań jakie dana aplikacja może obsłużyć w działającym środowisku bez zakłócenia działania środowiska.

Do wykonania powyższych testów Konsultanci wykorzystują specjalnie dostosowane aplikacje. W ten sposób testy odzwierciedlają realistyczne warunki zakładanego środowiska, w tym również bardzo realistycznie odzwierciedlają symulowane zachowanie użytkowników, w każdej jej ilości.

Monitorowanie przez Konsultantów infrastruktury IT podczas przeprowadzania prac pozwala dodatkowo wskazać elementy infrastruktury, które nie zapewniają odpowiedniej wydajności. Rozszerzając pracę o analizę zastosowanej w infrastrukturze konfiguracji, może pozwolić przedsiębiorstwu zwiększyć wydajność realizowanych usług i procesów biznesowych bez ponoszenia kosztów wymiany infrastruktury.

Sposób wykonania testów:

W zależności od wymagań klienta oraz środowiska na jakim dana aplikacja funkcjonuje, Konsultanci swoje prace mogą wykonać z siedziby klienta, zdalnie za pomocą połączenia VPN lub z chmury wykorzystując do testów łącza Internetowe. W przypadku wykonywania testów wydajnościowych korporacyjnych aplikacji dostępnych tylko z wnętrza przedsiębiorstwa, możliwe jest wykorzystanie środowiska Klienta w celu przeprowadzenia prac.

Etapy przeprowadzenia testów:

 • Opracowanie scenariuszy testów

 • Przygotowanie środowiska

 • Przeprowadzenie testów wydajnościowych

 • Analiza monitorowanego środowiska

 • Zebranie wyników, ich weryfikacja, ocena

 • Na życzenie, przeprowadzenie analizy konfiguracji

 • Przedstawienie wyników, w formie raportu

Doświadczenie naszych konsultantów pozwala przeprowadzić prace na najwyższym możliwym poziomie. Wiedza merytoryczna naszych pracowników jest stale uzupełniana doświadczeniami praktycznymi. Zapraszamy więc do skorzystania z usług realizowanych przez nasz zespół.

Zakres usługi

 • testy wydajnościowe aplikacji, systemów, środowiska IT

 • testy przeciążeniowe aplikacji, systemów, środowiska IT

 • testy obciążeniowe aplikacji, systemów, środowiska IT

 • analiza konfiguracji pod względem optymalnego działania

Skuteczne i efektywne zarządzanie systemami informatycznymi jest nierozłącznie powiązane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa. Coraz częściej analizy podatności czy testy penetracyjne są standardowym elementem odbioru rozbudowanych systemów aplikacyjnych. Zewnętrzny audyt bezpieczeństwa IT jest także niezastąpiony dla organizacji zarządzających aplikacjami webowymi czy mobilnymi. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo IT to nie tylko testy penetracyjne – równie ważnym elementem może być ocena wydajności środowiska czy analiza kodu źródłowego.

Przeprowadzając prace związane z testami bezpieczeństwa, korzystamy z doświadczeń zdobytych podczas realizacji wielu prac dla naszych klientów. W szczególności prace związane z analizą bezpieczeństwa infrastruktury oraz analizy bezpieczeństwa systemu opieramy na metodyce PTES (Penetration Testing Execution Standard), która standaryzują sposób podejścia i przeprowadzania testów penetracyjnych infrastruktury sieciowej oraz aplikacji. Realizując testy aplikacji webowych korzystamy z rankingu OWASP TOP 10.

bezpieczeństwo_ulotka_1 page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]