Profesjonalne przygotowanie w zakresie ciągłości działania (BC) obejmuje umiejętności, wiedzę i procedury ciągłości działania, które są niezbędne, aby skutecznie sprostać wymogom zarządzania ciągłością działania w organizacji. To 4,5 dniowe szkolenie obejmuje 32 godziny wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Trenerzy posiadają dogłębną wiedzę teoretyczną, odpowiednie doświadczenie i znajomość modeli zarzadzania ciągłością działania, w tym modelu wypracowanego przez ekspertów DRI (DRI International’s business continuity planning model).

Podczas szkolenie trenerzy będą przeprowadzać ćwiczenia, których stopień trudności będzie zależeć od oczekiwań i poziomu zaawansowania uczestników.

 

 

 

Czas trwania:

32h (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Cel:

Cel szkolenia obejmuje zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami Dziesięciu profesjonalnych praktyk wypracowanych przez ekspertów DRI (Ten Professional Practices).

Dzięki udziałowi w szkoleniu jego uczestnicy:

  1. Poznają elementy Zarzadzania Kryzysowego i Programu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przygotowanymi przez ekspertów DRI

  2. Zrozumieją podstawy systemowe, w tym niezbędną terminologię wykorzystywaną w Dziesięciu profesjonalnych praktykach DRI

  3. Nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować Program zarządzania ciągłością działania zgodnie z Dziesięcioma profesjonalnymi praktykami DRI

  4. Zostaną znakomicie przygotowani do egzaminu.

Materiały:

  • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

  • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

  • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

  • Komplet materiałów biurowych.

dri_ulotka