Informacja o usłudze

Ciągłe monitorowanie jest nowoczesnym mechanizmem zarządzania informacją zwrotną używanym przez kierownictwo w ​​celu zapewnienia, że kontrole działają zgodnie z planem a transakcje są przetwarzane zgodnie w zaprojektowanym systemie. W tym celu wykorzystuje się zaawansowane rozwiązania informatyczne oparte na rozbudowanych bazach danych importowanych z różnych środowisk informatycznych danej organizacji.

Aktualnie ten sposób podejścia traktuje się jako element odpowiedzialności kierownictwa i stanowić ważny element struktury sterowania. Ciągły monitoring daje kierownictwu możliwość efektywnego zarządzania tymi obszarami kontroli, które są dla nich najważniejsze: wartości i wydajności.

Konsultanci PBSG na podstawie potrzeb zarządczych określonych z klientem przygotują zakres danych, które zaimportowane do wybranego środowiska (narzędzie IT) poddane zostaną analizie. Wyniki analiz posłużą na przygotowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji przyjętych rozwiązań, a część z nich zostanie włączona do systemu stałego raportowania i powiadomień.

Ciągły monitoring jest okazją do zmiany tradycyjnego podejścia zarządów i właścicieli procesów do funkcji zarządzania i opiera się na efektywnym kształtowaniu ryzyka biznesowego i wartości organizacji.

Zakres usługi

 • Analiza potrzeb i wybór narzędzi IT pozwalających na opracowanie Systemu Ciągłego Monitorowania

 • Przygotowanie kart wyników

 • Przygotowanie wymagalnych raportów (obszarowe i transakcyjne)

 • Przygotowanie analiz (nadużyć i ryzyk regulacyjnych)

 • Identyfikacja kluczowych obszarów kontroli w których występują niedociągnięcia (ocena procesów zwalczania nadużyć finansowych) lub  są kluczowe dla kształtowania wartości i efektywności operacyjnej

 • Zaprojektowanie procedur i reguł monitringu

 • Integracja z systemem zarządzania ryzykiem i zgodnością

 • Opracowanie procedur i instrukcji wspierających czynności audytu wewnętrznego:

 • Zaprojektowanie zapytań, raportów, zestawień dla Audytu Wewnętrznego

 • Dostarczenie i wdrożenie rozwiązań IT do Systemu Ciągłego Monitorowania

 • Nadzorowanie ogólnej realizacji procesu i narzędzi wspomagających

 • Szkolenia

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń:

Kliknij obrazek oby przejść do działu Szkolenia.

Webinaria

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne webinaria na życzenie.

Kliknij obrazek oby przejść do działu Webinaria.