Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie terminowości i dostępności usług, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za ciągłość funkcjonowania obszarów organizacji, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, osób odpowiedzialnych za strategię organizacji, osób pragnących zdobyć umiejętności budowy odporności organizacji na zachodzące zdarzenia wpływające na ciągłość funkcjonowania.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia pracownicy pozyskają umiejętności związane z analizą ciągłości działania procesów oraz określaniem konsekwencji zdarzeń, wyborem procesów krytycznych i definiowaniem minimalnych wymagań, budową planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych. Program warsztatów obejmuje praktyczne zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz wprowadzania kultury organizacyjnej, zgodnej z ideą zarządzania ciągłością działania. W trakcie szkolenia istnieje możliwość wykorzystania wybranych narzędzi informatycznych do zarządzania ciągłością.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującąt takie tematy jak:

 • Wprowadzenie – dostępność, terminowość, ciągłość funkcjonowania.

 • Metody analizy konsekwencji, wybór procesów krytycznych.

 • Model zarządzania organizacją uwzględniający ciągłość działania.

 • Polityka i strategia zapewnienia odporności na przerwy.

 • Budowa planów ciągłości działania.

 • Budowa planów awaryjnych.

 • Weryfikacja i testy opracowanych planów.

 • Obieg informacji o incydencie i zadania zespołu kryzysowego.

 • Budowanie świadomości – stosowanie zasad w sytuacji kryzysowej.

 • Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG