Szkolenie skierowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi (np. PN-EN ISO 9001:2009), audytorów komórek audytu wewnętrznego chcących zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów antykorupcyjnych, konsultantów w zakresie zarządzania.

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poznają najistotniejsze elementy systemu antykorupcyjnego. Na szkoleniu zaprezentowany zostanie przegląd procedur i mechanizmów kontrolnych. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwolą jego uczestnikom określić własne obszary organizacji podatne na nadużycia oraz sposoby monitorowania ryzyk. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną sposoby rozwiązań najbardziej kluczowych elementów systemu antykorupcyjnego.

Zarys programowy szkolenia:

 • W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą takie tematy jak:

 • Strategia i polityka antykorupcyjna.

 • Analiza i ocena stanu.

 • Identyfikacja obszarów potencjalnie zagrożonych korupcją.

 • Analiza procesów pod kątem nadużyć.

 • Opracowanie procedur i instrukcji.

 • Monitorowanie systemu antykorupcyjnego.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG