Szkolenie skierowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla najważniejszych działów organizacji, pracowników odpowiedzialnych za planowanie ciągłości działania organizacji i poszczególnych jednostek organizacyjnych, konsultantów.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia, jego uczestnicy poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w zakresie zarządzania jakością usług IT w ich organizacji są właściwie realizowane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwolą jego uczestnikom na samodzielnie prowadzenie audytów ciągłości działania w organizacji. Przedstawiane zostaną również wymagania norm i standardów w zakresie zarządzania ciągłością działania. Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawiane zostaną sposoby planowania i realizacji wymagań w zakresie ciągłości działania.

Tematy szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą takie tematy jak:

 • Aspekty zarządzania usługami IT w zarządzaniu ciągłością działania.

 • Przegląd standardu ISO 22301.

 • Ciągłość działania a analiza ryzyka.

 • Analiza ciągłości działania (BIA).

 • Określanie strategii w zakresie ciągłości działania.

 • Opracowanie i wdrażanie planów ciągłości działania (jak zaplanować ciągłość działania, jak pisać plany awaryjne, jak aktualizować i testowe plany awaryjne, ciągłość działania a zarządzanie kryzysowe, nadzór nad systemem zarządzania ciągłością działania)

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG