Informacja o usłudze

Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności, w szczególności infrastruktury krytycznej, w czasie sytuacji kryzysowej.

Z punktu widzenia praktycznego, planowanie sposobu odtworzenia na wypadek awarii, katastrofy lub innych zdarzeń wiąże się z tworzeniem kompleksowych i udokumentowanych procedur wykonywanych w czasie i po zajściu niepożądanego zdarzenia wpływającego na ciągłość. Procedury takie często noszą nazwę planów awaryjnych czy też procedur awaryjno-odtworzeniowych. Zazwyczaj plany takie buduje się na podstawie wyników badania ryzyka utraty ciągłości działania, dla ryzyk mało prawdopodobnych, ale o znaczących skutkach dla organizacji.

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

Zakres usługi

 • analiza organizacji celem wytypowania krytycznych obszarów wymagających planowania awaryjnego,

 • zdefiniowanie i analiza scenariuszy wydarzeń i określenie konsekwencji,

 • wybór rozwiązań pozwalających odtworzyć obszar organizacji,

 • przygotowanie planów awaryjnych dla wybranych obszarów (DRP),

 • przeprowadzenie szkolenia dla zespołów realizujących plany awaryjne,

 • przeprowadzenie warsztatów w zakresie stosowania planów awaryjnych,

 • ocena funkcjonujących mechanizmów zapewniających odtworzenie funkcjonowania,

 • przegląd i testy planów awaryjnych,

 • ocena adekwatności rozwiązań odtworzenia do przyjętej polityki.

Efektem naszych usług jest to, że w przypadku gdy organizacja nie może kontynuować działalności w podstawowej lokalizacji będzie ją mogła wznowić w lokalizacji zapasowej w minimalnym niezbędnym zakresie, zapewniającym przetrwanie organizacji, do czasu powrotu do lokalizacji podstawowej, a jeśli to nie jest możliwe, w czasie niezbędnym do odbudowania i uruchomienia nowego ośrodka podstawowego.

Usługa obejmuje wszystkie etapy procesu zarządzania ciągłością działania:

 • Analiza ryzyka

 • Analiza procesów biznesowych

 • Identyfikacja kluczowych procesów

 • Utworzenie planów ciągłości działania

 • Wdrożenie PCD

 • Testy wdrożonych rozwiązań i procedur

 • Szkolenia

ciaglosc_dzialania_1_page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]