Informacja o usłudze

Planowanie awaryjne (disaster recovery planning) to przygotowanie planów odtworzenia krytycznych obszarów działalności, w szczególności infrastruktury krytycznej, w czasie sytuacji kryzysowej.

Z punktu widzenia praktycznego, planowanie sposobu odtworzenia na wypadek awarii, katastrofy lub innych zdarzeń wiąże się z tworzeniem kompleksowych i udokumentowanych procedur wykonywanych w czasie i po zajściu niepożądanego zdarzenia wpływającego na ciągłość. Procedury takie często noszą nazwę planów awaryjnych czy też procedur awaryjno-odtworzeniowych. Zazwyczaj plany takie buduje się na podstawie wyników badania ryzyka utraty ciągłości działania, dla ryzyk mało prawdopodobnych, ale o znaczących skutkach dla organizacji.

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

Zakres usługi

 • analiza organizacji celem wytypowania krytycznych obszarów wymagających planowania awaryjnego,

 • zdefiniowanie i analiza scenariuszy wydarzeń i określenie konsekwencji,

 • wybór rozwiązań pozwalających odtworzyć obszar organizacji,

 • przygotowanie planów awaryjnych dla wybranych obszarów (DRP),

 • przeprowadzenie szkolenia dla zespołów realizujących plany awaryjne,

 • przeprowadzenie warsztatów w zakresie stosowania planów awaryjnych,

 • ocena funkcjonujących mechanizmów zapewniających odtworzenie funkcjonowania,

 • przegląd i testy planów awaryjnych,

 • ocena adekwatności rozwiązań odtworzenia do przyjętej polityki.

Efektem naszych usług jest to, że w przypadku gdy organizacja nie może kontynuować działalności w podstawowej lokalizacji będzie ją mogła wznowić w lokalizacji zapasowej w minimalnym niezbędnym zakresie, zapewniającym przetrwanie organizacji, do czasu powrotu do lokalizacji podstawowej, a jeśli to nie jest możliwe, w czasie niezbędnym do odbudowania i uruchomienia nowego ośrodka podstawowego.

Usługa obejmuje wszystkie etapy procesu zarządzania ciągłością działania:

 • Analiza ryzyka

 • Analiza procesów biznesowych

 • Identyfikacja kluczowych procesów

 • Utworzenie planów ciągłości działania

 • Wdrożenie PCD

 • Testy wdrożonych rozwiązań i procedur

 • Szkolenia

ciaglosc_dzialania_1_page

Napisz do nas

Adres email (wymagane)


Treść wiadomości

*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową PBSG S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod z obrazka