Informacja o usłudze

Outsourcing w zakresie pełnienia wsparcia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, kompleksowej ochrony danych osobowych organizacji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie i utrzymanie skutecznego i zgodnego z przepisami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi duże wyzwanie, które wymaga posiadania wykwalifikowanego personelu, dysponującego specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem. Firma doradcza PBSG od ponad 10 lat świadczy wyspecjalizowane usługi, zgodne z międzynarodowymi standardami, m.in. ISO27001-27005, PCI DSS, COBIT, przepisami krajowymi oraz nowymi wytycznymi (np. rozporządzenie Unii Europejskiej w ramach ochrony danych osobowych – GDPR) w obszarze bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przedstawiamy usługę outsourcingu bezpieczeństwa w 3 wariantach.

W skład proponowanej usługi wchodzi wdrożenie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych – polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innych niezbędnych procedur, a także zadania ciągłe i cykliczne:

Zadania ciągłe:

 • Wsparcie funkcji ABI wraz ze wszystkimi wymogami formalnymi.

 • Nadzór nad podmiotami, którym organizacja powierza przetwarzanie danych osobowych, dobór zabezpieczeń stosownych do ryzyka związanego z przetwarzaniem, propozycja adekwatnych zapisów umownych.

 • Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji wśród pracowników poprzez biuletyny informacyjne, scenariusze testowe.

 • Współpraca z IT przy tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w tym identyfikacja ryzyk.

 • Współpraca z działem ryzyka w ramach BCM.

 • Uczestnictwo w analizie krytycznych awarii IT.

 • Weryfikacja i modyfikacja wymagań w umowach z kluczowymi dostawcami IT.

Zadania cykliczne:

 • Identyfikacja i analiza ryzyk w audytowanych obszarach.

 • Ocena standardów bezpieczeństwa IT i poziomu bezpieczeństwa IT, włącznie z ochroną danych osobowych.

 • Warsztaty dot. bezpieczeństwa IT, ochrony danych osobowych.

 • Przygotowywanie okresowych raportów. dotyczących najnowszych trendów w bezpieczeństwie informacji.

OUTBI

Outsourcing Bezpieczeństwa w organizacji

 

Outsourcing w zakresie wsparcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, kompleksowej ochrony danych osobowych organizacji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Czytaj więcej