Informacja o usłudze

Proces jest to seria powiązanych ze sobą zadań lub działań, które prowadzą w cykliczny sposób do realizacji produktów lub usług. Każda organizacja zawiera w sobie zbiór przeplatających się między sobą procesów, dlatego też ważne jest to, aby optymalizować zachodzące w niej działania.

Optymalizacja jest jedną z najbardziej efektywnych metod utrzymywania pozycji organizacji oraz opracowania działań, dzięki którym można osiągnąć przewagę nad konkurencją. Polega ona na analizie powiązanych działań między procesami oraz identyfikację miejsc mogących dawać ich odbiorcom dodatkową wartość dodaną. Optymalizację osiąga się poprzez bardziej efektywne ułożenie i uporządkowanie zadań, wprowadzenie specjalnych narzędzi, które usprawnią pracę lub całkowicie wyeliminują pracę ludzką. Za pomocą symulacji opracowanych zmian optymalizacyjnych, można w bezpieczny sposób sprawdzić różne scenariusze rozwiązań nie tracąc miesięcy czy nawet lat na kosztowane wdrożenia metodą prób i błędów.
Zakres optymalizacji obejmuje:

 • skrócenie czasu trwania procesu,

 • obniżenie kosztów procesu,

 • wyeliminowanie wąskich gardeł w obiegu informacji,

 • zlikwidowanie redundancji czynności,

 • uporządkowanie i poprawienie przejrzystości procesu i odpowiedzialności za jego realizację,

 • usankcjonowanie bądź wyeliminowanie czynności wykonywanych w sposób nieformalny,

 • możliwość zwiększenia zakresu informatyzacji procesu.

Zakres usługi

 • zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie:

  – funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, poziom automatyzacji, mapa procesów, modele oceny klientów/transakcji),

  – technologicznym – systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja systemów),

 • wskazanie obszarów potencjalnej optymalizacji – zidentyfikowane problemy i ich źródła, wąskie gardła procesów,

 • opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych i planu ich wdrożenia oraz symulacja oczekiwanych efektów,

 • wdrożenie działań optymalizacyjnych w roli:

  – wykonawcy w imieniu klienta,

  – asysty w trakcie wdrożenia,

  – organu kontrolującego w imieniu klienta przebieg wdrożenia realizowanego przez firmę trzecią.

W celu ograniczenia konfliktów, powstających na stykach różnych służb funkcjonalnych, niezbędne jest postrzeganie organizacji przez pryzmat zachodzących w niej procesów. Powoduje to powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie.
W wyniku takiego spojrzenia zarządzający wykracza poza funkcjonalny układ struktur, uzyskując możliwość weryfikacji skuteczności wielu, powiązanych ze sobą działań organizacji i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia, to takie budowanie sekwencji i powiązań procesów, aby w sposób maksymalny przyczyniały się one do realizacji celu, którym dla organizacji komercyjnej jest zarabianie pieniędzy, a dla jednostki administracji publicznej skuteczne i efektywna realizacja zadań.

Cel ten określa kierunek polaryzacji procesów w w organizacji tak, aby były one skierowane na klienta i jego satysfakcję, gdyż właśnie poprzez zadowolonych klientów firma zarabia, a jednostka publiczna realizuje swoje zadania.

procesy_ulotka_1_page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]