Informacja o usłudze

Niniejsza wytyczna stanowi wsparcie oraz zawiera rekomendacje dla Instytucji Zarządzających przy implementacji art. 125(4)(c) CPR, który zawiera zalecenie, aby Instytucja Zarządzająca wprowadziła, bazujące na identyfikacji ryzyka, efektywne i proporcjonalne środki przeciwdziałania nadużyciom.
Komisja udostępnia również wytyczne dla Instytucji Audytowej w zakresie weryfikacji zgodności funkcjonowania Instytucji Zarządzającej ze wskazanym artykułem.

Komisja rekomenduje, aby Instytucje Zarządzające przyjęły pro-aktywne, ustrukturyzowane i nastawione na osiągnięcie celu podejście w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Celem Funduszy powinno być przedsięwzięcie pro-aktywnych i proporcjonalnych (z finansowego punktu widzenia) środków przeciwdziałania nadużyciom.

Wszystkie instytucje (władze) biorące udział w programie są zobowiązane do całkowitego nietolerowania nadużyć, poczynając od przekazania właściwego sygnału płynącego z góry. Dobrze nakierowana ocena ryzyka nadużyć w połączeniu z wyraźnym stanowiskiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom może stanowić wyraźną wiadomość dla potencjalnych defraudantów. Efektywnie wdrożony i sprawny system kontroli umożliwia znaczne zredukowanie nadużyć, lecz nie może całkowicie wyeliminować ryzyka nadużyć, które może być jawne lub pozostać utajone. Z tego powodu systemy muszą również zagwarantować, aby procedury zostały zlokalizowane we właściwym miejscu, by w porę wykryć nadużycie i przedsięwziąć właściwe środki, jak tylko wystąpi podejrzenie nadużycia. Wytyczne zostały przygotowane w taki sposób, aby stanowiły instrukcję postępowania krok po kroku i w każdym stadium nadużycia oraz także w przypadku, gdy inne środki zarządzania finansowego zostały odpowiednio umiejscowione i efektywnie wdrożone.

Głównym jednak celem wydania regulacji jest kosztowo efektywne zarządzanie ryzykiem nadużyć oraz efektywne i proporcjonalne wdrożenie środków przeciwdziałania nadużyciom, które w praktyczny sposób umożliwiają wybranie ukierunkowanego i zindywidualizowanego podejścia dla każdego programu i każdej sytuacji.

Z tego powodu, narzędzie samooceny ryzyka nadużyć, które zostało załączone do niniejszej wytycznej, wraz ze szczegółową instrukcją, może być użyte do oceny wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk nadużyć. Po drugie, wytyczna wskazuje rekomendowane kontrole łagodzące ryzyko (kontrole ograniczające), które mogą być pomocne przy dalszym redukowaniu każdego pojawiającego się ryzyka, jeszcze nieefektywnie zaadresowanego przez bieżące środki kontrolne. Celem operacyjnym Instytucji Zarządzającej powinno być przyjęcie właściwej reakcji na nadużycie, która jest proporcjonalna do ryzyka i dopasowana do szczególnej sytuacji związanej z dostarczeniem Funduszy do poszczególnych programów czy regionów.

W szczególności, poniższa ocena ryzyka i powiązane ograniczające środki kontrolne zostały skierowane na określone sytuacje, które mogą powstać na poziomie implementacji operacji. Ma to miejsce poprzez udział rozbudowanych wskaźników nadużyć (red flags) i poprzez zapewnienie efektywnej współpracy i koordynacji pomiędzy Instytucją Zarządzająca, Instytucją Audytowi i badaną jednostką.

PBSG  wspomaga jednostki przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi pomiaru ryzyka (e-risk), które wspomogą identyfikację, przeciwdziałanie i wykrywanie ryzykownych operacji, projektów, beneficjentów i kontraktów oraz będą służyć również jako instrumenty prewencyjne.

Zakres usługi

  1. Kwalifikacja ryzyka mogącego się pojawić przy danym typie nadużycia, która polega na ocenie jego wpływu i prawdopodobieństwa (ryzyko brutto).

  2. Ocena efektywności obecnych środków kontroli służących ograniczaniu ryzyka brutto.

  3. Ocena ryzyka netto, które bierze pod uwagę efekty obecnie wykorzystywanych środków kontroli i ich efektywności .

  4. Ocena efektu zaplanowanych kontroli ograniczających w stosunku do ryzyka netto.

  5. Zdefiniowanie ryzyka głównego, np. planowanego tolerowanego poziomu ryzyka, które zostanie osiągnięty po wykorzystaniu środków kontroli.

  6. Ponadto, w sytuacjach, gdy okaże się to konieczne, zapewniamy indywidualnego wsparcia wdrożeniowego dla organizacji w zakresie implementacji artykułu 125(4)(c) oraz wytycznej dot. oceny ryzyka nadużyć i właściwych środki przeciwdziałaniu nadużyciom.

  7. Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania wspierającego realizację wytycznych i wymagań UE w zakresie oceny ryzyka nadużyć i właściwych środki przeciwdziałaniu nadużyciom.

Samoocena nadużyć w projektach UE

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]