Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych do udziału w projektach dotyczących przygotowania architektury procesów, analityków lub zarządzających, a także pracowników zaangażowanych w modelowanie i optymalizację procesów, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, osób odpowiedzialnych za strategię organizacji

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami wykorzystania notacji BPMN do mapowania procesów w organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą podejścia procesowego, zrozumieją czym jest proces i jaka jest jego rola, zdobędą ogólną wiedzę z zakresu identyfikacji, analizy i restrukturyzacji procesów w organizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodologią i zasadami wykorzystania graficznej notacji BPMN, nabędą umiejętności samodzielnego budowania modeli procesów z wykorzystaniem BPMN. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć czytać i analizować modele procesów zapisanych w BPMN, tworzyć własne modele procesów w BPMN, poznać ideę zastosowania notacji BPMN dla potrzeb restrukturyzacji organizacji.

Zakres szkolenia

W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą takie tematy jak:

 • Idea podejścia procesowego – dlaczego warto wykorzystać zarządzanie procesowe,

 • Podstawy modelowania procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN, analiza procesów biznesowych,

 • Zastosowanie BPMN,

 • Modelowanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN,

 • Diagramy Procesów Biznesowych, obiekty na diagramach,

 • Zdarzenia i ich rodzaje, Aktywności,

 • Bramki, Artefakty i ich rodzaje,

 • Połączenia na diagramach,

 • Partnerzy i role biznesowe,

 • Praktyczne wykorzystanie wzorców procesowych i implementacja wzorców w BPMN,

 • Elementy notacji BPMN (proces prywatny, publiczny, współpracy, elementy decyzyjne, zdarzenia),

 • Modelowanie B2B (zarządzanie wyjątkami, zarządzanie kompensacjami i transakcjami, procesy złożone, przykłady mapowania BPMN – BPEL),

 • Omówienie przykładów diagramów w BPMN,

 • Wstęp do metodyki analizy procesów biznesowych, opisywanie procesów pod kątem ich optymalizacji, zarządzanie procesami biznesowymi,

 • vWstęp do metodyki wyznaczania KPI, definiowanie wymagań na bazie procesów biznesowych,
 • Wsparcie narzędziowe w zakresie modelowania procesów biznesowych,

 • Zagadnienia omawiane podczas szkolenia zostaną poparte szeregiem przykładów praktycznych i ćwiczeń warsztatowych.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • vKomplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG