Co to jest METRICSTREAM?

MetricStream jest jedną z największych firm na świecie specjalizujących się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych z obszaru GRC (Governance, Risk, and Compliance).

Będący liderem rynku system GRC i aplikacja chmurowa umożliwiają organizacjom na całym świecie zwiększyć efektywność działania w obszarach zarzadzania ryzykiem, compliance, vendor governance i zarzadzanie jakością. 

MetricStream ofertuje bogate portfolio rozwiązań z obszaru Enterprise GRC, które umożliwia każdej organizacji budowę holistycznego i wysoce efektywnego podejścia do GRC. MetricStream korzysta z bogatego doświadczenie wielu organizacji z różnych branż, dzięki czemu w jego systemach zostały wykorzystane najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania z obszaru compliance i odpowiednio zmapowane informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych obszarów.

Dzięki rozwiązaniu firmy MetricStream każda organizacja ma możliwość efektywnego zarządzania całym obszarem ryzyka, zapewnienia z regulacjami, politykami i standardami. Zaawansowane funkcje takie jak analiza big data, możliwość korzystania na różnych platformach, raportowanie w czasie rzeczywistym oraz powiadomienia o zmianach regulacji umożliwiają minimalizowanie zagrożeń i zwiększania możliwości osiągnięcia sukcesu.

MetricStream oferuje gotowe rozwiązania m.in. dla poniższych obszarów:

  • Zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk Management)

  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (Operational Risk Management)

  • Audyt wewnętrzny (Internal Audit Management)

  • Regulacje SOX (SOX Compliance Management)

  • Compliance (Compliance Management)

  • Zarzadzanie politykami I dokumentami (Policy and Document Management)

metricstream_01

Moduły MetricStream

IT Risk Management APP

MetricStream IT Risk Management App umożliwia uproszczenie procesu identyfikacji, analizy i mitygacji ryzyka IT.

Audyt Wewnętrzny APP

Aplikacja usprawnia i standaryzuje cykl życia audytu wewnętrznego, minimalizując nadmiarowość i niezgodności.

Compliance Management APP

Aplikacja wspiera programy compliance i zwiększa efektywność środków kontroli i czynności w oparciu o  wymagania regulatorów.

Business Continuity Management (BCM) APP

Umożliwia tworzenie i  systemem zarządzania ciągłością działania i odtwarzaniem kryzysowym.

MetricStream Incident Management APP

Ulepszenie procesu zarządzania incydentami w ramach całej organizacji.

Zarządzanie Ryzykiem APP

MetricStream Enterprise Risk Management App umożliwia identyfikację, ocenę, szacowanie, zarządzanie i monitorowanie ryzykiem operacyjnym.