Data projektu: 2007

Wyzwanie:

Dostarczenie narzędzia do zarządzaniu projektami, procesami i dokumentacją. Usprawnienie procesu wdrażania nowych dokumentów i procesów oraz publikowania informacji na temat zmian w nich zachodzących.

Co zrobiliśmy:

W ramach prac zrealizowano wdrożenie oprogramowania smart, wraz z instalacja i konfiguracją systemu. Wdrożenie obejmowało moduł smart architect służący do modelowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz moduł smart portal będący platformą dla pracowników organizacji, z której mają dostęp do wszystkich zdefiniowanych procesów oraz do wynikającej z nich dokumentacji, formularzy i instrukcji.

Następnie przeprowadzono szkolenie dla administratora systemu z zakresu zarządzania bazą danych oraz nadawania uprawnień, a także szkolenie dla zespołu roboczego z zakresu obsługi oprogramowania smart oraz zasad modelowania procesów i tworzenia dokumentacji.

Korzyści:

Wdrożenie oprogramowania smart dało możliwość kompleksowego zarządzania procesami organizacji oraz łatwego i szybkiego tworzenia różnorodnych modeli graficznych. Utworzenie centralnej bazy danych pozwoliło na sprawne zarządzanie wersjami elementów bazy.

Zastosowane moduły uprościły i przyspieszyły codzienną pracę, monitorowanie efektywności oraz komunikację pomiędzy pracownikami, w zakresie zdefiniowanych w organizacji procesów i związanych z nimi dokumentów. Dodatkowo udało się zminimalizować koszty i czas związany z dystrybucją dokumentacji wśród pracowników organizacji.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • oprogramowanie smart

  • BPM, BMPN

  • szkolenia

Wybrane projekty