Szkolenie skierowane jest do jednostek administracji publicznej, pracowników wszystkich szczebli, zajmujących się audytem wewnętrznym, osób chcących zapoznać się z wymaganiami, jakie niesie nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej, pracowników zajmujących się szacowaniem ryzyka w organizacji, kierowników i dyrektorów komórek zajmujących się audytem.

Czas trwania:

3 dni(w firmie wykładów, warsztatów i ćwiczeń)

Nabywane umiejętności:

Szkolenie modułowe: „Kontrola zarządcza, budżet zadaniowy oraz zarządzanie ryzykiem w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych” zaplanowane zostało na trzy dni podczas których uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie budowy koncepcji oraz wdrażania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej oraz budowania budżetu zadaniowego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie wykładu oraz warsztatów. Prowadzącymi są konsultanci PBSG, którzy pełnili wiodącą rolę podczas realizowanych wdrożeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

Podczas pierwszego dnia szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. W pierwszej kolejności zostaną wyjaśnione kluczowe definicje oraz przedstawione najbardziej uznane modele. Następnie trener przejdzie do szczegółowego omówienia wytycznych zawartych w modelu COSO II.

Podczas kolejnego dnia szkolenia uczestnicy poznają zalety stosowania oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem w połączeniu z kontrolą zarządczą. Zostaną przedstawione dwa wiodące na rynku rozwiązania (Risk Manager oraz Accelerate). Przeprowadzone zostaną warsztaty podczas których uczestnicy wspólnie z konsultantem PBSG opracują proponowany sposób analizy ryzyk, podziału odpowiedzialności. Dokonana zostanie również identyfikacja i ocena najczęściej spotykanych ryzyk.

Trzeciego dnia uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi budżetu zadaniowego. Dzięki jego wdrożeniu możliwe będzie: wykonywanie zadań publicznych w sposób zgodny z obowiązującym prawem – efektywnie i gospodarnie, optymalne dostosowanie zadań publicznych do rzeczywistych potrzeb oraz poprawa zarządzania w sektorze finansów publicznych.

Materiały:

  • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

  • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

  • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

  • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

  • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG