Dostawa i wdrożenie narzędzi do modelowania i optymalizacji procesów biznesowych – Smart Architect i Smart Portal w Jeronimo Martins

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Standaryzacja i optymalizacja procesów kadrowo-płacowych. Informatyzacja procesu audytów wewnętrznych. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej dotyczącej realizacji procesów oraz dokumentów z nimi związanymi.

Co zrobiliśmy:

W ramach dostawy oprogramowania PBSG wdrożyło cały pakiet oprogramowania rodziny Smart w tym moduł do mapowania i optymalizacji procesów Smart Architect, moduł do planowania, realizacji i nadzoru w ramach audytów wewnętrznych – Smart Audyt, oraz moduł do dystrybucji oraz nadzoru nad dokumentacją procesów – Smart Portal.

Zakresem wdrożenia była objęta cała firma Jerónimo Martins Polska. W ramach wdrożenia eksperci PBSG przeprowadzili szkolenia i warsztaty w zakresie modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Smart, a wynikiem prac była opracowana mapa procesów wraz rekomendacjami do optymalizacji.

Korzyści:

Mapowanie procesów pozwoliło na skrócenie czasu ich realizacji, dzięki zlikwidowaniu redundancji czynności, wyeliminowaniu wąskich gardeł w obiegu informacji, uporządkowaniu i poprawieniu przejrzystości procesów oraz określeniu jednoznacznych odpowiedzialności za ich realizację.

W dalszej konsekwencji skrócenie czasu przełożyło się na obniżenie kosztów zmapowanych procesów. Ponadto wdrożenie oprogramowania Smart usprawniło przepływ informacji związanych procesami oraz z dokumentacją z nimi związaną, a także z audytami wewnętrznymi i realizacją działań korygujących. Dodatkowo kierownictwo zyskało narzędzie do monitorowania i raportowania wskaźników procesów, co daje możliwość ich ciągłego doskonalenia i dostosowywania do potrzeb organizacji.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • oprogramowanie Smart
  • warsztaty
  • doradztwo
  • szkolenia

Wybrane projekty