Szkolenie skierowane jest do jednostek administracji publicznej, pracowników wszystkich szczebli, zajmujących się audytem wewnętrznym, osób chcących zapoznać się z wymaganiami, jakie niesie nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej, pracowników zajmujących się szacowaniem ryzyka w organizacji, kierowników i dyrektorów komórek zajmujących się audytem.

Czas trwania:

2 dni (szkolenie składa się z wykładu i warsztatu).

Zakres szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę obejmującą takie zagadnienia jak:

 • Pojęcie i cele wprowadzenia kontroli zarządczej.

 • Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową.

 • Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej.

 • Rola i obowiązki głównego księgowego w kontroli zarządczej.

 • Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zalecane przez Ministra Finansów.

 • Warsztaty: Ustalenie obszarów wrażliwych w zarządzaniu środkami publicznymi, identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko, opracowanie procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem elementów wymienionych w standardach MF: środowisko wewnętrzne (etyka w pracy urzędnika, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień).

 • Opracowanie procedur wynikających z identyfikacji i analizy ryzyka w zarządzaniu środkami publicznymi, dotyczących: kontroli operacji finansowych i gospodarczych, kontroli systemów informatycznych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 • Omówienie innych przykładowych procedur kontroli zarządczej: instrukcji kasowej, instrukcja magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzenia w sprawie podróży krajowych i zagranicznych, zarządzenia w sprawie używania prywatnych pojazdów do celów służbowych.

 • Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej: oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG