Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Zapewnienie ciągłej produkcji komponentów dla jednego z kluczowych kontrahentów Spółki. Przygotowanie organizacji na sytuacje kryzysowe oraz umożliwienie ich przezwyciężenia dzięki odpowiednim procedurom.

Co zrobiliśmy:

Realizację projektu rozpoczęto od wytypowania procesów krytycznych w ramach przeprowadzonej analizy wpływu na biznes (ang. Business Impact Analysis). Na tym etapie opracowano metodykę analizy, przeprowadzono warsztaty oraz przygotowano raport, którego wyniki był prezentowane kierownictwu Spółki. Kolejnym krokiem było opracowanie dokumentacji, w tym: strategii ciągłości działania, planów ciągłości działania oraz planów odtworzeniowych dla kluczowych zasobów organizacji. Na tym etapie prace były realizowane w formie warsztatów i konsultacji.

Następnie przeprowadzono szkolenia stacjonarne i elektroniczne (e-learningowe) dla pracowników z podstawowych zasad postępowania w sytuacji kryzysowej. Ostatnim etapem była weryfikacja i testowanie opracowanych planów, w tym przygotowanie scenariuszy testowych i list kontrolnych oraz przeprowadzenie testów ciągłości działania wraz z raportem końcowym.

Korzyści:

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania pozwoliło na zagwarantowanie płynności procesów biznesowych w czasie wystąpienia zakłóceń. Jednocześnie dzięki zastosowaniu Planów Ciągłości Działania zminimalizowano zagrożenie utraty krytycznych zasobów firmy oraz zredukowano czas potrzebny na przywrócenie prawidłowych procesów biznesowych, bądź odtworzenie utraconych danych.

Dzięki temu obniżono wpływ potencjalnych awarii na działalność organizacji. Nie można również pominąć aspektu poprawy wizerunku organizacji, jako następstwa implementacji procesu zarządzania ciągłością działania.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • BS 2599-2

  • audyty

  • warsztaty

  • doradztwo

  • szkolenia (w tym e-learningowe)

Wybrane projekty