Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa systemu Baza Wiedzy użytkowanego w Grupie Kapitałowej Energa

Data projektu: 2012

Wyzwanie:

Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa systemu Bazy Wiedzy użytkowanego w Grupie Kapitałowej Energa.

Co zrobiliśmy:

 • przeprowadzono analizę konfiguracji urządzeń sieci i serwerów systemu Bazy Wiedzy. Audytorzy weryfikowali zgodność ustawień z zaleceniami producentów oraz dobrymi praktykami w obszarze IT,
 • wykonano testy penetracyjne typu black-box,
 • wykonano testy penetracyjne typu white-box,
 • odnalezione podatności skonsultowano z producentem systemu Baza Wiedzy celem pogłębienia diagnozy.

Korzyści:

 • wskazanie zagrożeń i podatności związanych z bezpieczeństwem IT systemu Bazy Wiedzy,
 • rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa systemu Bazy Wiedzy,
 • rekomendacje dotyczące stabilności środowiska systemu Bazy Wiedzy.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • wytyczne NIST,
 • testy penetracyjne typu black-box,
 • testy penetracyjne typu white-box,
 • skanery automatyczne i półautomatyczne,
 • wytyczne dot. sprzętu i systemów IT zastosowanych w infrastrukturze systemu Bazy Wiedzy.

Wybrane projekty