Informacja o usłudze

E-kontrola/badanie/audyt polega na pobraniu danych bezpośrednio z systemu informatycznego (np. finansowo-księgowego firmy i poddawaniu ich elektronicznej analizie zamiast przeglądania tylko dokumentów. E-kontrola umożliwia znaczne zwiększenie ilości kontroli prowadzonych przez pracowników i staje się coraz bardziej popularna.

E-kontrola to typowa metoda sprawdzania poprawności działania pracowników firmy/urzędu,  a dzięki elektronicznej analizie może być dokładniejsza niż tradycyjne metody. E-kontrola skraca czas kontroli/audytu/analiz zwłaszcza w firmach i urzędach, które rejestrują w różnych systemach dużą ilość dokumentów i transakcji.

Badania typu e-kontrola odbywa się w oparciu o standardowe dokumenty/systemy funkcjonujące w firmie/urzędzie: akta, księgi i wszelkiego rodzaju dokumenty (w formie elektronicznej) związane z przedmiotem kontroli/analizy.

Dane pobrane do analiz/audytu w formie elektronicznej poddawane są przez naszych konsultantów specjalnym analizom. Wykorzystujemy się do tego specjalistyczne oprogramowania informatyczne  IDEA CaseWare. Pozwala on zweryfikować dane setek kontrahentów, ocenić poprawność księgowań, zbadać obliczenia kursowe, sprawdzić numerację faktur, porównać zaksięgowaną sprzedaż z zakupami, porównać koszty z obrotami itd.

Analiza prowadzona jest w zależności od przewidywanego zakresu badania. Dzięki temu, że e-kontrole zajmują mniej czasu i pozwalają na kompleksowe sprawdzenie działań i transakcji, są efektywniejsze od tradycyjnych badań czy kontroli.

E-kontrola/badanie, kończy się raportem, który zawiera opis dokonanych ustaleń, opisuje badaną dokumentację, ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem badania. Te dokumenty określają, w jakim zakresie elektroniczna analiza danych była podstawą wyciągniętych wniosków i jest łatwa do sprawdzenia i powtórzenia.

Zakres usługi

 • Usługa PBSG wsparcia e-kontroli/badania w połączeniu z funkcjonalnością IDEA CaseWare to seria analiz opartych na powiązaniu zagadnień dotyczących struktury organizacyjnej, procesów i technologii (systemów IT). Tylko takie badanie zapewni dokładne zrozumienie i kontrolowanie procesów w firmie/urzędzie. Sukces takiego badania jest możliwy, gdy narzędzia, procesy, zmiany w organizacji i inne operacje będą ze sobą skorelowane, a nie realizowane w sposób niezależny od siebie.

 • W efekcie poza zwiększeniem wymiernej kontroli zachodzących transakcji firmy/urzędu, pracownicy nabędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą na samodzielne i efektywne przeprowadzenie badań w przyszłości (wskazanie miejsc w których następuje utrata efektywności i skuteczności procesów) z zastosowaniem IDEI.

 • Przygotowanie zaawansowanych analiz statystycznych, w tym prognozowanie.

 • Wykonanie badania i określenie planu postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności,

 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych ograniczających niezgodności,

 • Opracowanie wspólnie z klientem mechanizmów monitorowania procesów w organizacji,

 • Przeprowadzenie warsztatów  dla kadry kierowniczej.

e-kontrola w administracji

 • Dokonaliśmy sprawdzenia poprawności naliczenia podatku od wynagrodzeń, w zależności od przypisanego progu podatkowego. Umożliwiło to nam identyfikacje błędów i niezgodności w rozliczeniach kadrowych. Dodatkowo opracowaliśmy narzędzie, które umożliwiało w przyszłości realizację podobnych badań.

 • Przeprowadziliśmy porównanie należności podatkowych i przypisanych ich kodów płatniczych. Pozwoliło to nam zidentyfikować nieprawidłowe tytuły podatkowe w płatności na rzecz Urzędu Miasta.

 • Wyszukaliśmy błędne numery REGON kontrahentów. Badania poszerzyliśmy o dodatkowe testy poprawności algorytmu obliczeniowego dla numeru REGON

 • Przeprowadziliśmy analizę poprawności danych osobowych. Użyliśmy zaawansowanych metod wyliczeń ich poprawności. W ten sposób zidentyfikowaliśmy błędne numery PESEL, oraz nieprawidłowo przypisane tym numerom imiona.

 • Zestawiliśmy transakcje bankowe z kontrahentami urzędu z listą zdefiniowanych rachunków. Spojrzeliśmy na te rachunki szerzej, i zaczęliśmy je szczegółowo badać . Pozwoliło nam to zidentyfikować błędne numery bankowe rachunków kontrahentów Urzędu.

Korzyści z usług wsparcia e-kontroli/badania
:

 • Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych istnieje możliwość zwiększenia zakresu badanych danych oraz ilości zagadnień podlegających weryfikacji (e-kontrola to przede wszystkim możliwość badania dużej ilości rekordów w bardzo krótkim czasie oraz badania obszarów, które często nie są możliwe do zbadania tradycyjnymi metodami np. amortyzacja, różnice kursowe).

 •  Automatyzacja badań we wskazanych obszarach w oparciu o gotowe metody badawcze.

 • Poza weryfikacją dużych ilości danych e-kontrola pozwala również na szukanie relacji i powiązań między rekordami i operacjami.

 • Szybka reakcja dzięki systemowi ciągłego monitoringu.

 • Możliwość tworzenia własnych raportów zoptymalizowanych do potrzeb przedsiębiorstwa/urzędu.

 • Zapewnienie współpracy większej liczby użytkowników w ramach jednego projektu – dzięki temu w dowolnej chwili i miejscu uprawniony pracownik może przeprowadzić badania, bądź dokonać stosowanych zmian w projekcie badań.

 • Każda czynność analityka na danym projekcie jest odznaczana w historii badania, dlatego uzyskujemy wysoki poziom kontroli operacji przeprowadzanych w danym badaniu.

 • Dzięki dynamicznym raportom możliwe jest szybkie raportowanie zbiorcze do danych szczegółowych.

Napisz do nas

Adres email (wymagane)


Treść wiadomości

*

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PBSG S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie, a także, w przypadku zgody na marketing w celu promocji i reklamy produktów i usług Spółki. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące stronę internetową PBSG S.A. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod z obrazka


Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń:

Kliknij obrazek oby przejść do działu Szkolenia.

Webinaria

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne webinaria na życzenie.

Kliknij obrazek oby przejść do działu Webinaria.