CyberX jest liderem w zakresie ochrony sieci przemysłowych i środowiska produkcyjnego, dostarczając rozwiązania umożliwiające zastosowanie zaawansowanych funkcji wykrywania i dogłębnej analizy podatności i ryzyk zapewniając jednocześnie ciągłe działanie systemów.

CYBERX_SCHEMAT

Jak zagrożenie cybernetyczne wywołuje skutki fizyczne?

analiza sieci 1

Analiza sieci i monitorowanie zasobów

Dzięki CyberX zespół zarządzania siecią OT i zasobami ma możliwość uzyskania pełnego wglądu w sieć i uzyskanie korzyści płynących z wykorzystania intuicyjnego interfejsu pozwalającego na mapowanie całego zakresu sieci w ramach jednego podglądu oraz przejście do szczegółów każdego urządzenia.

ocena podatności

Ocena podatności

Zautomatyzowane narzędzie oferuje zespołowi bezpieczeństwa wgląd w mechanizmy zabezpieczeń sieci OT, dostarczając szczegółowych raportów na temat całej sieci i potencjalnych podatności oraz umożliwiając podjęcie działań przeciwdziałających atakom i incydentom operacyjnym.

BI

Business intelligence i zarządzanie politykami fireawall

Bazując na dogłębnej analizie pozyskiwanych danych, użytkownicy mogą korzystać z konfigurowalnych raportów zawierających informacje o politykach w sieciach, urządzeniach, konfiguracjach firewalli oraz innych niezbędnych informacji. Ta dogłębna analiza umożliwia ciągłe potwierdzanie polityk bezpieczeństwa oraz dostarcza wczesne ostrzeżenia nt. błędów ludzkich.

aplikacja

Aplikacja do scentralizowanego zarządzania

CyberX może zostać wdrożony w ramach działających na dużą skalę sieci poprzez zastosowanie pojedynczej, skonsolidowanej i kompleksowej aplikacji zarządczej dla ciągłego monitorowania poziomu bezpieczeństwa sieci OT.

Integracja

Integracja z aplikacjami SIEM, SOC i MSSP

CyberX w łatwy sposób integruje się aplikacjami firm trzecich w celu bieżącego monitoringu poziomu bezpieczeństwa sieci OT.

Audyt sieci przemysłowych ICS/SCADA

Kompleksowy audyt sieci i urządzeń pod kątem cyberzagrożeń oraz niewłaściwego działania elementów sieci – bez integracji w sieć i zakłóceń jej działania dzięki wykorzystaniu narzędzia CyberX XSense.

Czytaj więcej

 Deutsche Telekom i T-Systems wybrały CyberX jako strategicznego partnera w obszarze bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury przemysłowej

 „Wybraliśmy CyberX ze względu na ich innowacyjne, najlepsze rozwiązania technologiczne i wiodącą w skali świata wiedzę z obszaru bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej i przeciwdziałania zagrożeniom”

Dirk Backofen, Dyrektor obszaru bezpieczeństwa telekomunikacyjnego

OPIS WSPÓŁPRACY