Informacja o usłudze

BPM 2.0 jest nową klasą systemów informatycznych będąca rozwinięciem dotychczasowych aplikacji, które umożliwiają modelowanie procesów biznesowych z osiągnięciami technologii Web 2.0, pozwoliło to na zaspokojenie oczekiwań użytkowników w zakresie tworzenia własnych formularzy, współdzielonych repozytoriów wiedzy, definiowania danych wykorzystywanych w realizacji procesów biznesowych i dokumentujących ich realizację, tworzenie grup roboczych, kalendarzy, planowanie zadań i zarządzanie ich listami.

Możliwe jest również tworzenie odpowiednich profili dostępu do przetwarzanych informacji dla każdego użytkownika w zależności od pełnionej roli w organizacji, nadawanie lub odbieranie mu odpowiednich uprawnień oraz możliwość ich kontroli. Wprowadzenie do system BPM 2.0 szeregu nowych technicznych elementów, które stanowią o sile i użyteczności tego typu rozwiązań, które odróżniają je od poprzednich systemów. Automatyzacja według BPM 2.0 usprawni działania każdej organizacji.

Przykładowe korzyści wynikające z automatyzacji:

 • Sformalizowanie i uporządkowanie codziennie wykonywanych zadań w postaci zarządzanych procesów z odpowiednio określonymi rolami i zakresami odpowiedzialności,

 • Czasowe ograniczenie realizacji poszczególnych etapów procesu,

 • Poprawa skuteczności i efektywności, poprzez dostarczanie obiektywnej i pełnej informacji dla najwyższego kierownictwa,

 • Możliwość integracji z innymi wdrożonymi systemami informatycznymi,

 • Automatyczna eskalacja w przypadku przekroczenia założonych terminów,

 • Możliwość powrócenia do poprzedniego etapu procesu w każdym chwili,

 • Zmniejszenie ilości wymaganych zasobów, potrzebnych do realizacji procesów,

 • Zwiększony poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w organizacji,

 • Szybki dostęp do danych, oraz podgląd przebiegu procesów,

 • Możliwość magazynowania wiedzy istotnej dla działania organizacji w przyszłości, w jednym miejscu oraz szybki do niej dostęp,

 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji,

 • Poprawa komunikacji z otoczeniem organizacji,

 • Łatwe dostosowanie przebiegu procesów dla zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakres usługi

 • Audyt wykorzystywanych systemów i rozwiązań;

 • Zebranie wymagań od użytkowników systemu;

 • Dostarczenie i konfiguracja oprogramowania do automatyzacji procesów;

 • Opisanie istniejących procesów biznesowych;

 • Automatyzacja procesów;

 • Integracja z istniejącymi rozwiązaniami;

 • Opieka konsultantów po wdrożeniu.

W celu ograniczenia konfliktów, powstających na stykach różnych służb funkcjonalnych, niezbędne jest postrzeganie organizacji przez pryzmat zachodzących w niej procesów. Powoduje to powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie.
W wyniku takiego spojrzenia zarządzający wykracza poza funkcjonalny układ struktur, uzyskując możliwość weryfikacji skuteczności wielu, powiązanych ze sobą działań organizacji i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia, to takie budowanie sekwencji i powiązań procesów, aby w sposób maksymalny przyczyniały się one do realizacji celu, którym dla organizacji komercyjnej jest zarabianie pieniędzy, a dla jednostki administracji publicznej skuteczne i efektywna realizacja zadań.

Cel ten określa kierunek polaryzacji procesów w w organizacji tak, aby były one skierowane na klienta i jego satysfakcję, gdyż właśnie poprzez zadowolonych klientów firma zarabia, a jednostka publiczna realizuje swoje zadania.

procesy_ulotka_1_page

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]