Informacja o usłudze

Analiza wpływu na działalność (Business Impact Analysis) to proces analizy funkcji biznesowych pozwalający określić, jaki wpływ na działalność organizacji miałoby ich ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie. Podstawą analizy BIA są procesy wykonywane przez organizację.

Cele cząstkowe realizacji analizy BIA w organizacji można określić następująco:

 • oszacowanie finansowych skutków przerwania lub poważnego zakłócenia ocenianych procesów (rozmiar potencjalnej straty lub wielkość utraconych korzyści),

 • określenie niefinansowego wpływu przerwania lub poważnego zakłócenia ocenianych procesów na działanie organizacji (np. satysfakcja klienta, wizerunek organizacji, zależność innych procesów od ocenianego procesu).

Celem nadrzędnym realizacji analizy BIA jest określenie krytyczności ocenianych procesów, co pozwala na oszacowanie ważności zasobów organizacji, które realizują te procesy: tzn. zasobów IT (systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej), lokalizacji oraz krytycznych (co do ilości i umiejętności) zasobów ludzkich.

W praktyce analiza BIA powinna prowadzić do utworzenia:

 • listy procesów krytycznych wraz z informacją określającą jak długi czas (maksymalnie) proces może nie być dostępny,

 • listy zasobów realizujących te procesy krytyczne (tzn. zasobów IT, lokalizacji oraz kluczowych pracowników),

 • listy kluczowych produktów organizacji (czyli produktów, które są realizowane poprzez procesy wskazane przez organizację jako krytyczne).

Ważnym etapem BIA jest wyznaczenie parametrów RTO i RPO dla każdego z analizowanych procesów:
Recovery Time Objective – to czas jaki jest potrzebny, aby wznowić proces przerwany w wyniku awarii,
Recovery Point Objective – określa akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie. Przy założeniu, że dla danego procesu nie dopuszcza się utraty żadnych danych, przyjmuje się RPO = 0.

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej

 

Zakres usługi

 • Analiza wstępna:

  – określenie zakresu BIA,

  – określenie celów,

  – wybór metod,

  – wyznaczenie ról i przypisanie do nich osób,

  – szkolenie i udzielanie wyjaśnień.

 • Gromadzenie danych:

  – wypełnianie formularzy,

  – określenie potencjalnych strat (finansowych, reputacyjnych, etc.),

  – określenie wymagań odtworzeniowych (tj. akceptowalnego poziomu utraty danych w określonym czasie dla danego procesu oraz czasu, w jakim należy wznowić proces przerwany w wyniku awarii),

  – ustalenie właścicieli i uczestników procesów.

 • Przygotowanie dokumentacji:

  – weryfikacja wymagań odtworzeniowych,

  – wyznaczenie procesów krytycznych,

  – określenie priorytetów odtwarzania procesów.

 • Wdrożenie:

  – prezentacja wyników dla kierownictwa,

  – zatwierdzenie wyników przez kierownictwo,

  – asysta w zakresie wdrożenia,

  – ocena skuteczności i efektywności wdrożenia.

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]