Students in digital design training course with instructor

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena brutto pln

Administracja systemem e-risk - szkolenie doskonalące
24 kwietnia 2015
Warszawa
1 000,00
Administracja systemem e-risk - szkolenie doskonalące
22 maja 2015
Poznań
1 000,00

Szkolenie dedykowane jest dla kadry  odpowiedzialnej za ustanowienie, utrzymanie i realizowanie procesu zarządzania ryzykiem. Uczestnikami szkolenia są administratorzy merytoryczni oprogramowania e-risk, menedżerowie ryzyka, właściciele ryzyka. Pełnomocnicy ds. Jakości, Bezpieczeństwa, Compliance manager, audytorzy wewnętrzni oraz osoby odpowiedzialne za  jakość procesu zarządzania ryzykiem w organizacji

Czas trwania

1 dzień (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu).

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę, niezbędną dla właściwego zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia e-risk. Program szkolenia zawiera omówienie funkcjonalności oraz praktyczne wskazówki do ich skutecznej implementacji w środowisku aplikacji e-risk. Uczestnicy dowiedzą się jak właściwe i skutecznie przygotować, a potem realizować i usprawniać proces zarządzania ryzykiem wykorzystując funkcjonalność oprogramowania. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy jak implementować elementy procesu zarządzania ryzykiem w oprogramowaniu e-risk: ustalania kontekstu zarządzania ryzykiem, identyfikacji i analizy ryzyka, szacowania ryzyka, budowaniu kluczowych wskaźników ryzyka, identyfikacji zdarzeń operacyjnych, raportowania oraz integracji analizy ryzyka w ramach (ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301). Podczas warsztatów uczestnicy poznają praktyczne techniki konfiguracji oprogramowania.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Sposób poruszania się po aplikacji e-risk

 • Moduły i ich elementy

 • Profil użytkownika i zmiana hasła

 • Pomoc

 • Monity – zasady wyświetlania, sposób konfiguracji

 • Tworzenie i nadawanie uprawnień dla użytkowników

 • Funkcjonalność uprawnień kontekstowych

 • Implementacja metodyki zarządzania ryzykiem – kreator formularzy

 • Metody matematyczne w zarządzaniu ryzykiem – edytor skryptów

 • Zasady aktualizacji modelu zarządzania ryzykiem

 • Budowanie bazy danych i tworzenie relacji pomiędzy definicjami

 • Ocena ryzyk przez uprawnione osoby

 • Akceptacja oceny ryzyk i mechanizmów kontroli przez uprawnione osoby

 • Ocena poziomu ryzyka nieodłącznego i szczątkowego

 • Tworzenie wielopoziomowej analizy ryzyka

 • Generowanie zbiorczych zestawień na temat ryzyka

 • Filtrowanie danych na potrzeby raportów

 • Zarządzanie i obsługa modułu Ankiety

 • Zarządzanie i obsługa modułu Zdarzenia operacyjne

 • Tworzenie i akceptacja zdarzeń operacyjnych.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny test

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG