Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji, menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi (np. PN-EN ISO 9001:2009), audytorów komórek audytu wewnętrznego, chcących zdobyć wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów ochrony danych osobowych, konsultantów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poznają elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Zaprezentowana zostanie organizacja i wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, a także aspekty elektronicznej ochrony danych osobowych. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą jego uczestnikom określić potrzeby własne w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji. Na podstawie ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną sposoby praktycznych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

  • Bezpieczeństwo informacji – wprowadzenie.

  • Definicje i odpowiedzialności w ochronie danych osobowych.

  • Wymagania organizacyjno-techniczne.

  • Systemy informatyczne w przetwarzaniu danych osobowych.

  • Dane osobowe w UE.

  • Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Materiały:

  • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

  • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

  • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

  • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG