Znaczenie planowanych zmian normy ISO 9001:2015 dla funkcjonujących systemów zarządzania jakością

Szkolenie skierowane jest do organizacji zarówno posiadających potwierdzony certyfikatem system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, jak i planujących wdrożenie i certyfikację systemu. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem wymagań normy, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników jakości, auditorów wewnętrznych oraz właścicieli procesów, menedżerów ryzyka, oficerów compliance Czas trwania 1 dzień –…