Revenue Assurance

Informacja o usłudze Zarządzanie to optymalizacja działań mających na celu usprawnienie efektywności finansowej przedsiębiorstwa. Posiadanie nowoczesnego pakietu produktów i usług dopasowanych do potrzeb klienta nie jest wystarczające, aby utrzymać silną pozycję na rynku. Właściciele firm analizują dotychczasowe rozwiązania i reorganizują procesy szukając oszczędności. Szczegółowa analiza jakości i kierunku przepływu danych ukazuje, że nawet niewielki błąd…

Ocena i wdrożenie systemu zgodności (Compliance) wg ISO 19600

Informacja o usłudze ISO 19600 to międzynarodowy standard ukazujący wytyczne pomagające organizacjom w ustaleniu, rozwijaniu, ocenianiu i utrzymywaniu systemu zarządzania zgodnością. Skupia w sobie zarządzanie zgodnością i zarządzanie ryzykiem, a jego procesy oparte są na wytycznych normy ISO 31000 – Zarządzanie ryzykiem. Standardy normy ISO 19600 mogą zostać wprowadzone w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na…

Automatyzacja procesów według BPM 2.0

Informacja o usłudze BPM 2.0 jest nową klasą systemów informatycznych będąca rozwinięciem dotychczasowych aplikacji, które umożliwiają modelowanie procesów biznesowych z osiągnięciami technologii Web 2.0, pozwoliło to na zaspokojenie oczekiwań użytkowników w zakresie tworzenia własnych formularzy, współdzielonych repozytoriów wiedzy, definiowania danych wykorzystywanych w realizacji procesów biznesowych i dokumentujących ich realizację, tworzenie grup roboczych, kalendarzy, planowanie zadań…

Optymalizacja procesów i wprowadzanie zmian w organizacji

Informacja o usłudze Proces jest to seria powiązanych ze sobą zadań lub działań, które prowadzą w cykliczny sposób do realizacji produktów lub usług. Każda organizacja zawiera w sobie zbiór przeplatających się między sobą procesów, dlatego też ważne jest to, aby optymalizować zachodzące w niej działania. Optymalizacja jest jedną z najbardziej efektywnych metod utrzymywania pozycji organizacji…

Zarządzanie procesami według BPMN

Informacja o usłudze Business Process Modeling Notation (BPMN) jest graficzną notacją służącą do opisywania procesów biznesowych, opracowany przez organizację Object Management Group. Zaletami tej notacji jest jednoznaczność oraz możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży i organizacji. Za pomocą BPMN jest możliwe zarówno opisywanie procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak…

Zintegrowane zarządzanie procesami

Informacja o usłudze Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem zarówno procesów, procedur oraz praktyk działania, które są stosowane w organizacjach w celu wdrożenia polityki, która bardziej skutecznie pomaga w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Na chwilę obecną podejście do zarządzania procesami coraz częściej opiera się na stosowaniu sformalizowanych systemów zarządzania, których…