Automatyzacja procesów według BPM 2.0

Informacja o usłudze BPM 2.0 jest nową klasą systemów informatycznych będąca rozwinięciem dotychczasowych aplikacji, które umożliwiają modelowanie procesów biznesowych z osiągnięciami technologii Web 2.0, pozwoliło to na zaspokojenie oczekiwań użytkowników w zakresie tworzenia własnych formularzy, współdzielonych repozytoriów wiedzy, definiowania danych wykorzystywanych w realizacji procesów biznesowych i dokumentujących ich realizację, tworzenie grup roboczych, kalendarzy, planowanie zadań…

Optymalizacja procesów i wprowadzanie zmian w organizacji

Informacja o usłudze Proces jest to seria powiązanych ze sobą zadań lub działań, które prowadzą w cykliczny sposób do realizacji produktów lub usług. Każda organizacja zawiera w sobie zbiór przeplatających się między sobą procesów, dlatego też ważne jest to, aby optymalizować zachodzące w niej działania. Optymalizacja jest jedną z najbardziej efektywnych metod utrzymywania pozycji organizacji…

Zarządzanie procesami według BPMN

Informacja o usłudze Business Process Modeling Notation (BPMN) jest graficzną notacją służącą do opisywania procesów biznesowych, opracowany przez organizację Object Management Group. Zaletami tej notacji jest jednoznaczność oraz możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży i organizacji. Za pomocą BPMN jest możliwe zarówno opisywanie procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak…

Zintegrowane zarządzanie procesami

Informacja o usłudze Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem zarówno procesów, procedur oraz praktyk działania, które są stosowane w organizacjach w celu wdrożenia polityki, która bardziej skutecznie pomaga w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Na chwilę obecną podejście do zarządzania procesami coraz częściej opiera się na stosowaniu sformalizowanych systemów zarządzania, których…