UCZESTNICZYSZ W SZKOLENIU DOTYCZĄCYM WYMAGAŃ DYREKTYWY NIS2

Program szkolenia

Dzień 1

9.00- 16.00


Przywitanie uczestników

 • Co to jest NIS2? Kogo dotyczy? – cel i zakres.

  • Przyczyny powstania, zakres wpływ na poziom cyberbezpieczeństwa organizacji.
 • Najważniejsza zmiany i obowiązki, które wprowadza NIS2.
  • Omówienie głównych zmian w odniesieniu do obecnie obowiązującej dyrektywy NIS i jej zasięgu.

Przerwa

 • Kogo obowiązuje nowa dyrektywa NIS2 i do kiedy mają zostać przeprowadzone zmiany? Podmioty kluczowe a podmioty ważne.
  • Omówienie jakie organizacje są objęte wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w ramach NIS2.
 • NIS2 z perspektywy organizacji – Jakie działania trzeba podjąć?
  • Obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych.
  • Omówienie najważniejszych aspektów i obowiązków w ujęciu organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie  w kontekście wymagań NIS 2.
  • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem, środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz zarządzania incydentami.

Przerwa

 • Środki bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania w ujęciu dyrektywy NIS 2.
  • Omówienie obowiązków podmiotów w zakresie wdrożenia odpowiednich środków, które zapewnią ciągłość działania w przypadku incydentów cyberbezpieczeństwa i umożliwią zminimalizowanie potencjalnych szkód oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania systemów. Nakreślenie obowiązków i zasad zgłaszania incydentów wraz z procedurami postępowania.
 • Wpływ Dyrektywy NIS  na inne akty prawne – omówienie.
  • Projektowane zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z lipca 2023 – przedstawienie najważniejszych zmian i korekt, dokonanych na przestrzeni ostatnich miesięcy wraz z praktycznymi radami zaimplementowania nadchodzących nowości w tym obszarze.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  2 250 zł (netto)

Program szkolenia

Dzień 1

9.00- 16.00


Przywitanie uczestników

 • Co to jest NIS2? Kogo dotyczy? – cel i zakres.

  • Przyczyny powstania, zakres wpływ na poziom cyberbezpieczeństwa organizacji.
 • Najważniejsza zmiany i obowiązki, które wprowadza NIS2.
  • Omówienie głównych zmian w odniesieniu do obecnie obowiązującej dyrektywy NIS i jej zasięgu.

Przerwa

 • Kogo obowiązuje nowa dyrektywa NIS2 i do kiedy mają zostać przeprowadzone zmiany? Podmioty kluczowe a podmioty ważne.
  • Omówienie jakie organizacje są objęte wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w ramach NIS2.
 • NIS2 z perspektywy organizacji – Jakie działania trzeba podjąć?
  • Obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych.
  • Omówienie najważniejszych aspektów i obowiązków w ujęciu organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie  w kontekście wymagań NIS 2.
  • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem, środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie oraz zarządzania incydentami.

Przerwa

 • Środki bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania w ujęciu dyrektywy NIS 2.
  • Omówienie obowiązków podmiotów w zakresie wdrożenia odpowiednich środków, które zapewnią ciągłość działania w przypadku incydentów cyberbezpieczeństwa i umożliwią zminimalizowanie potencjalnych szkód oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania systemów. Nakreślenie obowiązków i zasad zgłaszania incydentów wraz z procedurami postępowania.
 • Wpływ Dyrektywy NIS  na inne akty prawne – omówienie.
  • Projektowane zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z lipca 2023 – przedstawienie najważniejszych zmian i korekt, dokonanych na przestrzeni ostatnich miesięcy wraz z praktycznymi radami zaimplementowania nadchodzących nowości w tym obszarze.

Cena szkolenia

Cena za uczestnika:  1 150 zł (netto)