Polskie wydanie normy ISO 20000

W połowie października Polski Komitet Normalizacyjny ogłosił wydanie krajowego odpowiednika normy ISO 20000:2005.

Standard – podobnie jak oryginał – został opublikowany w dwóch częściach:
– PN-ISO/IEC 20000:1:2007 – „Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 1: Specyfikacja”
– PN-ISO/IEC 20000:1:2007 – ” Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 2: Reguły postępowania”

Arkusz 1 zawiera wymagania do budowy systemów zarządzania usługami IT , natomiast arkusz 2 prezentuje wytyczne i zalecenia pomagające w implementacji skutecznego systemu ISO 20000.

Norma ISO 20000, oryginalnie wydana w 2005 roku, określa wymagania dla systemów zarządzania usługami IT. Procesowe podejście zaprezentowane w standardzie ułatwia integrację z innymi systemami zarządzania (w tym ISO 9001 i ISO 27001). W zakresie merytorycznym norma bazuje na wytycznych bibliotekach ITIL, dzięki czemu jest szeroko uznawana i stosowana na całym świecie.

Dostęp do polskiego tłumaczenia ISO 20000 dodatkowo ułatwi odbiór standardu oraz przyczyni się do dalszej integracji mechanizmów zarządzania IT (m.in. ITIL) z kompleksowymi systemami zarządzania w organizacji.