Podziękowanie za udział w pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej weryfikacji jednolitego pliku kontrolnego JPK „[J]ak [P]rzetrwać [K]ontrolę”

28 marca w Warsaw Trade Tower odbyła się Pierwsza w Polsce Konferencja dot. Weryfikacji Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników reprezentujących sektor prywatny oraz publiczny. Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Kancelaria GWW, natomiast patronat technologiczny IDEA CaseWare.

Konferencja została otwarta przez Wiceministra Finansów – Pana Pawła Gruzę, który przedstawił zagadnienia JPK z perspektywy Ministerstwa Finansów i aktywnie uczestniczył w 1,5h dyskusji, która wywiązała się wśród uczestników.

Prelegenci w dalszej części konferencji wprowadzili uczestników w tematykę Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz metodykę weryfikacji poszczególnych zdarzeń podatkowych.

Przedstawiono praktyczne uwagi do sposobów oceny pliku pod kątem merytorycznym, technicznym i formalnym.

Katarzyna Muszyńska przedstawiła w praktyce rozwiązanie JPK INSIGHT na bazie oprogramowania IDEA CaseWare. Narzędzie powstało na bazie merytorycznych i technicznych skryptów mających zastosowanie przy użyciu oprogramowania IDEA CaseWare. Ponad 300 badań podatkowych wykonanych na pliku JPK w różnych formatach pozawala użytkownikowi na sprawdzenie na ile przygotowany przez IT plik JPK spełnia wymagania Ministerstwa Finansów. Pozwala także na wychwycenie tych elementów pliku JPK, które budzą wątpliwości merytoryczne.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i zapraszamy do kontaktu.