PKOBP Ryzyko operacyjne

PBSG zakończyło projekt doradczy związany z opracowaniem nowej metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w PKO Bank Polski S.A.

PBSG zakończyło prace związane z opracowaniem nowej metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w Departamencie Bezpieczeństwa PKO Bank Polski S.A. Przeprowadzone prace były związane z doskonaleniem funkcjonującego systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą ISO 27001 oraz BS 25999.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi opracowania i wdrożenia metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym – rozumianego jako całościowy proces związany z analizą, oceną oraz minimalizacją ryzyka występującego w różnych obszarach funkcjonowania Departamentu Bezpieczeństwa – w szczególności dotyczących jakości, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania świadczonych usług i realizowanych procesów. Zaproponowana metodyka została oparta na alternatywnej do metody eksperckiej analizie i ocenie ryzyka operacyjnego oraz spełniała wymogi ISO 27001:2005 oraz BS 25999-2:2007.

Na podstawie przygotowanej metodyki konsultanci PBSG przeprowadzili analizę i ocenę ryzyka oraz w oparciu o uzyskane wyniki przygotowali program działań naprawczych mających na celu minimalizację występujących zagrożeń. W ramach usługi przekazano również niezbędne informacje dla prawidłowego utrzymania procesu zarządzana ryzykiem.

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, dla pracowników Departamentu Bezpieczeństwa dokonujących oceny i analizy  ryzyka oraz identyfikacji występujących zagrożeń, przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym przy wykorzystaniu zaproponowanej metodyki, mające na celu zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania analizy i oceny ryzyka operacyjnego.

Wybór PBSG do realizacji tego zadania potwierdza doskonałe przygotowanie naszych konsultantów do świadczenia profesjonalnych usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa informacji dla sektora bankowego. Poza projektami dla PKO Bank Polski S.A., PBSG doradzało m.in. następującym instytucjom finansowym: Bank Pocztowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU S.A., PKO Bank Polski S.A. był pierwszym bankiem w Polsce który uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 27001 oraz certyfikat zgodności z normą BS 25999, w zakresie zarządzania ciągłością działania.