Pierwszy międzynarodowy standard z zakresu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 już op

2012-05-30
Pierwszy
międzynarodowy standard z zakresu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 już
opublikowany.

 

iso  

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 16
maja 2012r. opublikowała normę ISO 22301, "Bezpieczeństwo społeczne –
Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania", nowy międzynarodowy
standard dotyczący zarządzania ciągłością działania. Norma ta zastąpi obecnie
funkcjonujący brytyjski standard BS 25999-2.

W
obliczu licznych katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożenia  terroryzmem, coraz więcej organizacji
decyduje się na wcześniejsze zaplanowanie postępowania w przypadku wystąpienia tego
rodzaju zakłóceń, w celu uniknięcia przerwanie realizowanych procesów. ISO
22301, jako pierwszy na świecie międzynarodowy standard zarządzania ciągłością
działania (BCM), został opracowany, aby pomóc organizacji zminimalizować ryzyko
wiążące się z wystąpieniem takich zdarzeń.

 

ISO 22301 formalnie określa zestaw wymagań dla wdrożenia, utrzymania i
doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS), mogącego kończyć
się certyfikacją. Wymagania określone w tej normie mają charakter ogólny i mogą
być stosowane do wszystkich organizacji (lub jej części), niezależnie od typu,
wielkości i charakteru organizacji. Norma ISO 22301 kładzie
szczególny nacisk na:

  • monitorowanie wydajności i określenie wskaźników;
  • jaśniejsze formułowanie oczekiwań dotyczących zarządzania;
  • bardziej ostrożne planowanie niezbędnych zasobów do zapewnienia
    ciągłości biznesowej.
Nowy
standard, w porównaniu ze swoim brytyjskim poprzednikiem, wprowadza
udoskonalenia w takich dziedzinach jak: reagowania na klęski żywiołowe i komunikacja
w trakcie sytuacji kryzysowej oraz kładzie większy nacisk na stosowanie cyklu
Plan – Do – Check – Act. Dodatkowo podwyższone skupienie na zadaniach i roli
najwyższego kierownictwa może uczynić go bardziej rygorystycznym w
implementacji w porównaniu do jego poprzednika, jednak wniesie to wiele
ulepszeń w zakresie zarządzania ciągłością działania dla większości
organizacji.

 
  iso22301

Czytaj także:

Rejestr certyfikatów BS 25999 przyznanych organizacjom w Polsce…>>

Wybrane zagadnienia:

Wybrane projekty: