PGE ZEDO PBSG

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. podpisała umowę z PBSG w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Zespółu Elektrowni Dolna Odra S.A. jest wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja, dystrybucja i obrót ciepła. W skład PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin. Elektrownie Zespołu pracują w oparciu o węgiel kamienny.

Zakres podpisanej umowy obejmuje:

  • ETAP I – Diagnoza przedwdrożeniowa
  • ETAP II – Szkolenia
  • ETAP III – Zarządzanie ryzykiem
  • ETAP IV – Budowa dokumentacji
  • ETAP V – Wdrożenie systemu
  • ETAP VI – Doskonalenie systemu
  • ETAP VII – Asysta w certyfikacji

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firma energetyczną w Polsce. PGE to także najbardziej rozpoznawalna marka sektora elektroenergetycznego. Dzięki połączeniu działalności produkcyjnej z dostawami do klientów finalnych Polska Grupa Energetyczna gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Blisko połowa krajowej energii jest wytwarzana w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach.