2010-04-23

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. podpisała umowę z PBSG
w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji wg ISO 27001

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Zespółu Elektrowni Dolna Odra S.A. jest
wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii elektrycznej oraz produkcja,
dystrybucja i obrót ciepła.
W skład PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.
wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Elektrownia Dolna Odra w Nowym
Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany
i Elektrownia Szczecin. Elektrownie Zespołu pracują w oparciu o węgiel
kamienny. Zakres podpisanej umowy
obejmuje:

  • ETAP I – Diagnoza przedwdrożeniowa
  • ETAP II – Szkolenia
  • ETAP III – Zarządzanie ryzykiem
  • ETAP IV – Budowa dokumentacji
  • ETAP V – Wdrożenie systemu
  • ETAP VI – Doskonalenie systemu
  • ETAP VII – Asysta w certyfikacji

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firma energetyczną w
Polsce. PGE to także najbardziej rozpoznawalna marka sektora
elektroenergetycznego. Dzięki połączeniu działalności produkcyjnej z dostawami
do klientów finalnych Polska Grupa Energetyczna gwarantuje bezpieczne i
stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i
instytucji. Blisko połowa krajowej energii jest wytwarzana w naszych elektrowniach
i elektrociepłowniach.

czytaj także: