2011-10-21 

PBSG
podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania
Risk Manager do identyfikacji, analizy
i monitorowania ryzyka
w kontroli zarządczej Ministerstwa Sportu i Turystyki


Projekt obejmuje:

 • zakup licencji oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem w całym ministerstwie
 • konfiguracja i wdrożenie zgodnie z przyjętym modelem w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej
  kultura fizyczna i turystyka którymi kieruje Minister
  Sportu i Turystyki na podstawie rozporządzenie z Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
  listopada 2007
  r. w sprawie
  szczegółowego
  zakresu działania
  Ministra Sportu
  i Turystyki (Dz.
  U.
  Nr
  216, poz. 1602).
 • przeprowadzenie szkoleń
  i
  warsztatów dla kadry
  kierowniczej
  i pracowników z zakresu obsługi i administracji oprogramowania

Ministerstwo Sportu i Turystyki, utworzone na podstawie §
1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 165, poz. 1368, z późn. zm.),
zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, kierującego działami
administracji rządowej:

 • kultura fizyczna – na zasadach określonych w
  szczególności w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie (Dz. U. Nr 127,
  poz. 857, z późn. zm.).
 • turystyka – na zasadach określonych w
  szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

czytaj także: