PBSG kolejny rok z rzędu ma przyjemność być partnerem merytorycznym studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu Menedżera Jakości i Menedżera Bezpieczeństwa Informacji.

Menedżer Jakości

Celem jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarzadzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług.  Z uwagi na powszechność standardów międzynarodowych stanowiących podstawę znormalizowanych systemów zarządzania – program ukierunkowany został na aspekty rozwoju systemu, zmian związanych z nowelizacjami norm oraz doświadczeniami w zakresie funkcjonowania systemów. Najnowsze rozwiązania normalizacyjne, w szczególności opublikowane we wrześniu 2015r. normy: ISO 9001 i ISO 14001 w inny sposób definiują wymagania, uwzględniają zagadnienia zarządzania ryzykiem w ujęciu zarówno zagrożeń, jak i szans towarzyszących podejmowaniu decyzji zarządczych i realizacji działań w organizacji.

Program studiów:

 1. Zarządzanie jakością w organizacji.
 2. Zarządzanie jakością usług.
 3. System zarządzania jakością (ISO 9001:2015).
 4. System zarządzania środowiskowego ISO 14001/EMAS.
 5. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.
 6. Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania. Warsztaty e-risk.
 7. Zarządzanie ciągłością działania.
 8. Audyt w zintegrowanym systemie zarządzania.
 9. Wybrane elementy branżowych systemów zarządzania.
 10. Metody i techniki – rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.
 11. Zarządzanie procesowe. Elementy LM.
 12. Statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza zdolności systemu pomiarowego (MSA).
 13. Proces certyfikacji systemu zarządzania.
 14. Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania. Analiza przypadku.
 15. Program zarządzania jakością. Analiza przypadku.

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych. Koncepcja Studium jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji, specjalistów w zakresie SZBI ISO/IEC 27001 i zarządzania ryzykiem, informatyków, product managerów, specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony.
W programie poruszane są przede wszystkim zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagania prawne (RODO), zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą, elementy LM i monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w formule dyskusji i warsztatów – w szczególności zarządzanie ryzykiem (z wykorzystaniem platformy e-risk), SZBI na przykładzie case study zintegrowanego systemu zarządzania (ISO/IEC 27001, ISO 20000-1).

Program studiów:

 1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku.
 2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk.
 3. Ochrona danych osobowych (RODO/DRPR).
 4. Zarządzanie ciągłością działania (DRP/DCP).
 5. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów.
 6. Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.
 7. Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 8. Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych.
 9. Ochrona własności intelektualnej.
 10. Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji.
 11. Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Zajęcia prowadzą

null

Marcin Rojszczak

Doktor nauk prawnych, CISSP, Ekspert. Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych. Absolwent Informatyki na Politechnice Poznańskiej, na co dzień mocno zaangażowany w działalność związaną z bezpieczeństwem, m.in. jeden ze współautorów kierunku „Manager Bezpieczeństwa Informacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych. Swoje 15-letnie doświadczenie projektowe zdobywał realizując projekty dla największych firm w kraju i za granicą, specjalizując się w sektorze energetycznym oraz finansowym. Współzałożyciel ISC Poland Chapter, autor kilkudziesięciu publikacji w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Członek Zarządu PBSG S.A.
null

Marcin Kowalczyk

Prince2, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa. Absolwent wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany ITIL Expert. W trakcie wieloletniej współpracy z firmą PBSG świadczył usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania usługami IT w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania usługami IT, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji. Pełni rolę kierownika projektu i konsultanta wiodącego w projektach budowy systemów zarządzania oraz projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających procesy IT oraz bezpieczeństwo informacji. W swojej dotychczasowej karierze zrealizował z sukcesem ponad 150 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadził
null

Adriana Dziatkowiak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 22301, Menadżer Ryzyka ISO 31000, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 27001. Świadczy usługi doradcze, analityczne i szkoleniowe w zakresie wdrażania, doskonalenia i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, bezpieczeństwa informacji w oparciu o najpopularniejsze międzynarodowe standardy. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania jakością, ciągłości działania, kontroli zarządczej, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom, modelowania procesów. Pełni wiodącą rolę w projektach wdrożeniowych specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem (e-risk). W swej dotychczasowej karierze zrealizowała z sukcesem ponad 130 projektów wdrożeniowych oraz przeprowadziła ponad 250 szkoleń w organizacjach sektora prywatnego oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.