PBSG partnerem merytorycznym Studiów Podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim

Cyberbezpieczeństwo to pierwsze w Polsce studia podyplomowe roczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oparte na interdyscyplinarnym programie Harvard Kennedy School oraz podyplomowych rocznych studiach Cybersecurity Yale University. Celem studiów jest zwiększenie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa w wielu obszarach, min: prawo, bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, audyty cyberbezpieczeństwa, analityka ryzyka operacyjnego, cyber wywiad, kryminalistyka, planowanie i procedury bezpieczeństwa.

Studia obejmują spotkania sobotnio-niedzielne od 7 pazdzienika 2017 roku, trwają dwa semestry (235 godzin). Oferujemy szeroki zakres tematyczny cyberbezpieczeństwa. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania cyberprzestrzeni oraz kontroli i technologii cyberbezpieczenstwa, w obszarze infrastruktury krytycznej państwa, instytucji, administracji i biznesu oraz jednostki.

Szczególny nacisk położony zostanie na aspekty prawne, RODO, audyt, rodzaje cyberprzestępstw, metody działania hakerów, politykę i procedury cyberbezpieczeństwa, biały wywiad, informatykę śledczą, kryminalistykę oraz wykrywanie, kontrolę, analizę i walkę z cyber zagrożeniami.

Studia oferują nauczanie od podstaw, z elementami pogłębionej wiedzy informatycznej dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów przez profesorów, ekspertów, praktyków korporacyjnych oraz analityków cyberwywiadu. Doskonale dobrana kadra oraz różnorodność zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Wśród wykładowców są: Dr hab. Cezary Banasiński UW, Prof. dr hab. Inż. Kazimierz Waćkowski PW, Prof. dr hab. Stefan Dziembowski UW, Dr hab. Paweł Waszkiewicz, Dr Arwid Mednis UW, dr Paweł Widawski UW, Dr Cezary Błaszczyk, dr Tamara Rud UW, gen. inż. Włodzimierz Nowak T-Mobile, mgr Krzysztof Dyki (ZUS), Mgr Marcin Rojszczak, insp.mgr Andrzej Koweszko b. Interpol, b. ING.

Sprawdź pozostałe Newsy

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie