PBSG i Ernst &Young przedstawiają wyniki badań nt. stanu zarządzania ciągłością działania w wybranych firmach i instytucjach działających na polskim rynku

Działając na wolnym rynku nie jest możliwe całkowite odseparowanie się od pozostałych przedsiębiorstw, dlatego też nieustannie jesteśmy porównywani do innych. Zapewne również w kontekście zarządzania ciągłością działania zastanawiali się Państwo nad stanem zaawansowania procesu w innych firmach. Dostępnych danych na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do polskiego rynku, nie ma zbyt wiele.

Postanowiliśmy więc wykorzystać okazję, jaką było zgromadzenie Państwa na Seminarium nt. zastosowania oprogramowania w procesie zarządzania ciągłością działania (BCM) do przeprowadzenia krótkiej ankiety, która pomoże odpowiedzieć na kilka pytań w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że wyniki badań będą pomocne Państwu w określeniu – przynajmniej częściowo – stanu świadomości i zaawansowania procesu w Państwa przedsiębiorstwie na tle innych instytucji. Taka wiedza ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ciągłością działania, a może nawet pomoże przekonać innych, że warto zainteresować się tym zagadnieniem.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż podejmowanie inicjatyw w tym zakresie bywa trudne. Wierzymy jednak, że odpowiednio wdrożony i utrzymany proces zarządzania ciągłością działania potrafi ustrzec przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Dziękujemy serdecznie za współpracę przy wypełnianiu ankiety i życzymy samych sukcesów na drodze do wzmacniania odporności Państwa firm i instytucji na niespodzianki losu.

Seminarium w zakresie zarządzania ciągłością działania odbyło się 13 stycznia 2009r. w Warszawie. Wiodącym zagadnieniem spotkania było wykorzystanie oprogramowania firmy SUNGARD w procesie planowania i zarządzania ciągłością działania w organizacji. Na przykładzie praktycznych zastosowań przedstawiono funkcjonalność oprogramowania.